Go to the content

Het nieuwe vennootschapsrecht: inwerkingtreding en overgangsregels

22 April 2019

Marijke Roelants van Leuven MindGate lid Boldlaw publiceerde onlangs een artikel in Balans over het hot topic van het ogenblik, het nieuwe vennootschapsrecht. Marijke heeft haar focus gelegd op de inwerkingtreding en de overgangsregels van dit nieuwe vennootschapsrecht.

https://www.leuvenmindgate.be/files/wetboek.png

Foto © 2019 Practicali


Intro:

De wet van 23 maart 2019 'tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen' (hierna : de 'Invoeringswet') werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. De parlementaire voorbereiding heeft een klein jaar in beslag genomen, maar de inwerkingtreding van de wet is nu zeer nabij: op 1 mei 2019 is het zover.


Besluit:

Vennootschappen die complexiteit willen vermijden, doen best vóór 1 januari 2020 een beroep op de 'optin' door nieuwe statuten voor te bereiden in overeenstemming met het nieuwe wetboek. Men mag daarbij echter niet overhaast tewerk gaan. Het kan immers interessant zijn om de nieuwe wetgeving rustig te bestuderen, en pas na verloop van enige tijd te beslissen over te schakelen van een oude NV naar een nieuwe BV of van een oude BVBA naar een nieuwe NV in het licht van de toekomstige plannen van de vennootschap.


Marijke Roelants
© Roularta Media Group NV
This copy is licensed to marijkeroelants@gmail.com

Related News

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.