Go to the content

Architectuurprijs Leuven 2019

31 January 2019

Leuven is volop in ontwikkeling, de stad vernieuwt en verandert. Achter de gestage groei staat het engagement van velen, van bestuur en burger, van bouwheren en ontwerpers. Dat verdient erkenning. Daarom bekroont de stad Leuven kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied vierjaarlijks met de Architectuurprijs Leuven. Zend je project in voor 28 februari.

Stad en Architectuur organiseert de prijs in opdracht van de stad en roept nu architecten en bouwheren op om hun projecten in te dienen! Een commissie van deskundigen selecteert hieruit de meest opmerkelijke projecten en stelt deze in het najaar voor in een tentoonstelling en een publicatie. Naast een vakjury die vijf finalisten zal aanduiden en de uiteindelijke winnaar, kan ook het publiek zich uitspreken over de projecten. Tijdens een geëngageerd einddebat waarop de vijf finalisten worden gepresenteerd en verdedigd door leerlingen van Leuvense scholen, duidt ook het aanwezige publiek zijn favoriet aan. Mis dit zeker niet!

Architecten en bouwheren kunnen tot 28 februari 2019 projecten indienen.


Welke projecten komen in aanmerking?

- projecten gerealiseerd op het grondgebied Leuven (pc 3000, 3001, 3010, 3012 en 3018)

- met een oplevering tussen 15 februari 2015 en 15 februari 2019 en

- uit de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, zowel nieuwbouw als renovatie. Alle functies komen in aanmerking. Zuiver interieurprojecten komen niet in aanmerking.

Het dossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit:

- het inschrijvingsformulier

- een projectfiche, op basis van een vooraf vastgelegde template

- een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uit alle relevante tekeningen van het project, minstens 10 afbeeldingen van de realisatie en een toelichting bij het project

- het akkoord voor deelname van de bouwheer

- een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s).

Selectie

Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan de redactieraad en de vakjury die gezamenlijk de meest interessante en representatieve projecten weerhouden. Deze projecten worden dit najaar opgenomen in een tentoonstelling en de publicatie. Ook duidt de vakjury vijf finalisten en de winnaar van de vakjury aan.

Prijs

In een einddebat presenteren leerlingen van Leuvense scholen de vijf finalisten aan het publiek dat dan een stem kan uitbrengen op zijn favoriet. Ook de vakjury maakt haar gekozen winnaar bekend. Aan beide prijzen is geen prijzengeld verbonden.

Meer informatie Het volledige wedstrijdreglement inclusief inschrijvingsformulier en de projectfiche kan je hieronder downloaden of via de website www.stadenarchitectuur.be. Voor bijkomende informatie contacteer de vzw Stad en Architectuur, Fleur De Keyser, fleur.dekeyser@stadenarchitectuur.be, t. 016 22 22 39.Related News

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.