Een cochleair implantaat laat doven weer horen

KU Leuven en het Australische bedrijf Cochlear werken al 15 jaar nauw samen op vlak van onderzoek en ontwikkeling. Cochlear ontwikkelt hoorimplantaten die gebruik maken van elektrische stimulatie, zogenaamde cochleaire implantaten, en wil deze technologie steeds verder verfijnen. 

Professor Jan Wouters van de Afdeling Experimentele Otorinolaryngologie en professor Marc Moonen van de Afdeling ESAT-SCD doen samen met Cochlear onderzoek naar een verbeterde performantie van deze hoorimplantaten en willen een oplossing bieden aan personen die een tekort hebben aan functionerende haarcellen. 

Het onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van software voor de verwerking van de signalen. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk om ruis weg te filteren, waardoor de gebruiker spraak en muziek beter kan waarnemen. Daarnaast  focust het onderzoek ook op nieuwe strategieën voor de stimulatie van de gehoorzenuw, op de ontwikkeling van testplatforms en op een verbeterde waarneming van de richting waaruit een geluidssignaal komt.