Go to the content

Stimuleer jobmobiliteit via Werkschakelpunt

Sep 26, 2023
11:00 - 12:00

Gratis

In een wereld die voortdurend in verandering is, evolueren ook jobs aan een snel tempo. Als de fit tussen de werknemer en de job niet goed meer zit, welke oplossingen zijn er dan mogelijk?

Als werkgever kan je gratis bij Werkschakelpunten terecht voor advies, informatie en doorverwijzing naar het lokale dienstverleningsaanbod rond thema’s als jobmobiliteit, heroriëntering,... Zo voorkom je ontslag, werkloosheid of ziekteverzuim en draag je bij aan de motivatie en tevredenheid van je personeel.

In dit webinar geven de consultants van Acerta Consult bijzondere aandacht aan het delen van werknemers. Dit biedt een oplossing om piek- en dalmomenten op te vangen, of om bepaalde schaarse expertises slimmer in te zetten.

Organiser

Acerta Consult

Acerta Consult

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.