Go to the content

LannooCampus - Participatief ondernemen: de succesformules en valkuilen

Mar 23, 2021
17:30

Gratis

Als ondernemingsverantwoordelijke of bedrijfsleiding omgaan met medewerkers die zich op gelijke voet met jou wanen, is een heel ander paar mouwen dan leidinggeven aan mensen die zonder morren doen wat hun wordt opgedragen. Het vraagt
ook veel van medewerkers zelf om zich mentaal in te leven in de rol van een bedrijfsverantwoordelijke.

In de realiteit bevinden de meeste organisaties zich ergens tussen deze twee uiterste werelden. En hoewel perfectie niet bestaat, tonen de vele praktijkvarianten van participatief ondernemen dat de idee belangrijker is dan de vorm. In Iedereen eigenaar brengt Geert Janssens participatief ondernemen terug tot zijn essentie: een cultuur van samenwerking, organisatorische efficiëntie én resultaatsdeling onder eigenaars

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert participatief ondernemen bij ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen. Hij publiceert rond macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Daarnaast is hij bestuurder in verscheidene non-profitorganisaties.

Voor een interview met Geert Janssens of een recensie-exemplaar van 'Iedereen eigenaar', contacteer Klaartje Ballon via klaartje.ballon@lannoocampus.be

Organiser

LannooCampus

LannooCampus

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.