23 Mar 2021

LannooCampus - Participatief ondernemen: de succesformules en valkuilen

General info

23/03/2021 5h30 PM

LannooCampus

Gratis

Medewerkers die met volle overgave de 'extra mijl' willen gaan, alsof ze zelf eigenaar zijn van de zaak: die kan iedereen gebruiken, zeker in turbulente en disruptieve tijden. Maar wil je als bedrijfsverantwoordelijke wel medewerkers die zich mede-eigenaar van de organisatie voelen? En anderzijds: wil je als medewerker tewerkgesteld zijn in een organisatie die van jou verlangt dat je je gedraagt alsof je een mede-eigenaar bent?

Als ondernemingsverantwoordelijke of bedrijfsleiding omgaan met medewerkers die zich op gelijke voet met jou wanen, is een heel ander paar mouwen dan leidinggeven aan mensen die zonder morren doen wat hun wordt opgedragen. Het vraagt
ook veel van medewerkers zelf om zich mentaal in te leven in de rol van een bedrijfsverantwoordelijke.

In de realiteit bevinden de meeste organisaties zich ergens tussen deze twee uiterste werelden. En hoewel perfectie niet bestaat, tonen de vele praktijkvarianten van participatief ondernemen dat de idee belangrijker is dan de vorm. In Iedereen eigenaar brengt Geert Janssens participatief ondernemen terug tot zijn essentie: een cultuur van samenwerking, organisatorische efficiëntie én resultaatsdeling onder eigenaars

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert participatief ondernemen bij ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen. Hij publiceert rond macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Daarnaast is hij bestuurder in verscheidene non-profitorganisaties.

Voor een interview met Geert Janssens of een recensie-exemplaar van 'Iedereen eigenaar', contacteer Klaartje Ballon via klaartje.ballon@lannoocampus.be

Partners