Go to the content

Mentaal welzijn in de geneeskunde – Een prioriteit voor de toekomst

May 31, 2023
20:00 - 21:30

Op woensdagavond 31 mei 2023 om 20.00 uur organiseert Arts in Nood in samenwerking met Health House een belangrijk webinar met als thema 'Mentaal welzijn in de geneeskunde - een prioriteit voor de toekomst'.

Tijdens dit webinar zullen twee prominente sprekers aan het woord komen. Allereerst hebben we de heer Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Daarnaast zal de heer Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV, zijn inzichten delen met het online publiek.

Beide sprekers zullen vertrekken vanuit een persoonlijke visie op welzijn en zullen concrete vragen van artsen beantwoorden. Omdat het mentaal welzijn van artsen niet geheel afhangt van het beleid alleen, zullen deze beleidsmakers ook enkele van hun verwachtingen naar artsen toe uiteenzetten.Ten slotte zullen de thema's van ondersteuning en preventie uitvoerig besproken worden.

Het is van groot belang dat artsen bewust worden gemaakt van het belang van hun mentaal welzijn en dat zij handvatten aangereikt krijgen om hieraan te werken. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de toekomst van de geneeskunde verbeteren.

Schrijf u in voor dit gratis webinar via bovenstaande knop (in de intro). Ook niet-artsen kunnen deelnemen aan het webinar door bij inschrijving onder het beroep "andere" te selecteren.

Organiser

Arts in Nood in samenwerking met Health House

Health House

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.