Go to the content

Lanceringsdag Leuven Restorative City

May 12, 2022
14:00 - 17:00
Oude stadhuis en Grote Markt Leuven
Show directions

Met de steun van het stadsbestuur bundelen heel wat Leuvense inwoners, diensten en organisaties hun krachten om te bouwen aan een herstelgerichte stad.

In een herstelgerichte stad worden burgers en organisaties aangemoedigd en ondersteund om spanningen en conflicten niet uit de weg te gaan, maar om ze op een verbindende manier aan te pakken. Conflicten bieden immers kansen, niet alleen om schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen maar ook om de dialoog aan te gaan en geschonden relaties te herstellen. Zo kan opnieuw vertrouwen groeien tussen mensen en gemeenschappen, zo investeren we in een vreedzame en inclusieve samenleving.

Dit netwerk kreeg de naam ‘Leuven Restorative City’.

We proberen zoveel mogelijk organisaties, bedrijven en burgers te betrekken en hopen dat zij deze visie kunnen onderschrijven en willen meebouwen aan een herstelgerichte stad.

Hoewel al even bezig met het netwerk, houden we nu een lanceringsdag, om ons (en jullie) engagement uit te spreken.

Graag nodigen wij jullie uit op deze Lanceringsdag op donderdag 12 mei vanaf 13:30u in het Oude Stadhuis van Leuven

Ook als je niet kan deelnemen aan deze dag, maar de visie en het netwerk wel genegen bent, kan je dit via ondertekening van de engagementsverklaring kenbaar maken!!

Zo wordt jouw organisatie zichtbaar/aanwezig op het toonmoment op 12 mei!

Voor meer informatie: an@leuvenrestirativecity.be

Organiser

Leuven Restorative City

Leuven Restorative City’

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.