Go to the content

BLIKOPENER - Herstelgericht aan de slag met conflicten op de werkvloer

May 30, 2023
13:30 - 17:00
Huis van de Mens
Brusselsestraat 332
3000 Leuven
Show directions

Gratis

De wereld is in een razendsnelle verandering terechtgekomen. Golven van conflicten en velerlei maatschappelijke spanningen zijn dagelijkse kost, ook op de werkplek. Wetenschappelijke rapporten wijzen tegelijk op hoopvolle kansen. Eén hiervan is de herstelgerichte, “restorative” benadering.

In deze workshop staan we stil bij wat dit “herstelgericht werken” betekent voor een organisatie en de rol van de leidinggevenden, teamleiders en HR mensen hierin. We staan stil bij hoe deze complexe wereld zich aandient in jouw werksituatie en hoe interne spanningen en conflicten kunnen omgebogen worden naar een positieve flow. Herstel, Leuven Restorative City, is dus méér dan alleen maar conflicten oplossen op een andere manier, maar gaat ook over een aangename leef- en werkomgeving met meer geborgenheid en minder stress. Maar hoe krijg je daar orde in? En hoe kan jij hiertoe bijdragen?

De HERSTELPIRAMIDE (Deklerck, 2005) biedt een uitstekend kader van samenhang en ordening. Herstel start met een andere aanpak van conflict en gaat verder in het versterken van vrijheid in relaties. De ‘herstelpiramide’ is een wetenschappelijk model, oorspronkelijk ontwikkeld als kader voor een herstelgerichte gevangenis. Ze toont tal van praktische mogelijkheden hoe je aan de slag kunt met herstelgericht werken. Dit komt organisaties, bedrijven op alle vlakken ten goede.

Trainer is Johan Deklerck. Nieuwsgierig? Ga alvast even naar www.johandeklerck.be.

Organiser

Leuven Restorative City

Leuven Restorative City’

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.