Go to the content

Therapeut met specialisatie Infant Mental Health

CIG De Shelter, een afdeling van vzw De Wissel, richt zich op jonge ouders en hun jonge kinderen. De begeleiding door De Shelter (verblijf en/of mobiel) kan starten vanaf het begin van de zwangerschap tot het kindje 6 jaar oud is. Eén van beide ouders is bij aanmelding jonger dan 25 jaar. Het gezin heeft een netwerk in gerechtelijk arrondissement Leuven. De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, administratief, psychisch, praktisch,… De ouder-kindrelatie staat centraal. De veiligheid, integriteit, het emotionele welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

Solliciteren kan tot 9 juni 2023. Je sollicitatie dient te worden gericht naar Inge Van Kerckhove (komenwerken@wissel.be) en naar Anja Jacobs (anja.jacobs@cgg-vbo.be) en bevat CV en motivatiebrief. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij Eline Godts (eline.godts@deshelter.org)

Language

Nederlands

Sector

Health Care
Apply before: 09/06/2023

De Shelter-INTENCO is een samenwerkingsinitiatief tussen

De Wissel vzw – Monte Rosa vzw – Amber vzw – CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Vacature Therapeut met specialisatie Infant Mental Health contract bepaalde duur 80% (vervangingscontract omwille van moederschapsrust)

CIG De Shelter, een afdeling van vzw De Wissel, richt zich op jonge ouders en hun jonge kinderen. De begeleiding door De Shelter (verblijf en/of mobiel) kan starten vanaf het begin van de zwangerschap tot het kindje 6 jaar oud is. Eén van beide ouders is bij aanmelding jonger dan 25 jaar. Het gezin heeft een netwerk in gerechtelijk arrondissement Leuven. De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, administratief, psychisch, praktisch,… De ouder-kindrelatie staat centraal. De veiligheid, integriteit, het emotionele welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

De Shelter en het CGG Vlaams-Brabant Oost bouwen samen aan een nieuwe pijler binnen de bestaande werking van de Shelter, onder de naam INTENCO: Intensieve Traumabehandeling en Contextopname. Hierbij wordt een therapeutische visie vanuit Infant Mental Health (IMH), trauma, mentaliseren, … geïmplementeerd in gezinsverblijf met intern dagprogramma. De therapeut met specialisatie IMH maakt deel uit van deze werking met de volgende deeltaken: het implementeren en garanderen van de IMH visie in het gezinsverblijf, en het aanbieden van gezinstherapie en individuele therapie binnen het dagprogramma. Daartoe maakt de therapeut deel uit van zowel het Shelterteam als van het IMH-team van het CGG.

Functieomschrijving

De therapeut voert zijn activiteiten uit binnen het Shelterteam. De therapeut vormt als werknemer van het CGG ook de brug tussen CGG en De Shelter.

De therapeut bouwt mee aan de therapeutische pijler van de Shelter-werking. Hij/zij is mede-verantwoordelijk voor de diagnostische processen, de implementatie en het bewaken van IMH in de algemene werking en de invulling van het therapeutische aanbod binnen INTENCO. Het doel is een traumasensitieve omgevingcreëren rond de kwetsbare ouder-kinddyade.

Profiel, kennis en competenties

• Goede kennis van de normale ontwikkeling van baby’s en peuters

• Goede kennis van atypische emotionele en sociale ontwikkeling en de uitingen in gedrag bij baby’s en peuters

• Goede kennis van (complex) psychotrauma, de gevolgen hiervan op ontwikkeling en functioneren, en de behandeling hiervan bij jonge kinderen en hun ouders

• Goede vaardigheden op het vlak van vraagverheldering

• Goede vaardigheden op vlak van psychotherapeutische interventies

• Kennis van krachtgericht en netwerkgericht werken

• Zin om met de doelgroep zoals bovenstaand omschreven samen te werken

• Vaardigheden op het vlak van organisatie, samenwerking en communicatie

• Affiniteit met zorginnovatie en zin om hieraan deel te nemen

Gevraagd: Warme, contactvaardige persoonlijkheid, handen-uit-de-mouwen-mentaliteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin, veerkracht en zelfreflectie. Bereidheid om mee na te denken over de uitbouw van dit nieuwe project, kunnen omgaan met verandering.

Praktisch

De Shelter-INTENCO-werking wordt gerealiseerd op het domein van Monte Rosa aan de Heidebergstraat 249 in Kessel-Lo. Het CGG VBO bevindt zich aan de Kapucijnenvoer 16 in Leuven.

Het concrete werkschema en uurrooster kan samen met de kandidaat uitgewerkt worden. Bij voorkeur werkt de therapeut 80% maar lagere percentages zijn bespreekbaar. Het contract kan ingaan vanaf 7 augustus 2023 en loopt minimaal tot 26 januari 2024 en maximaal tot 14 april 2024 , afhankelijk van het moment van terugkeer van de therapeut uit moederschapsrust.

Sollicitatieprocedure

Om deze uitdagende opdracht vorm te geven, werft CGG VBO ism met De Shelter een Infant Mental Health specialist aan voor 80% (een lager percentage is ook bespreekbaar), met een contract bepaalde duur (zie boven bij ‘Praktisch’).

Verloning volgens barema (PC 331.00.20, IFIC cat. 16bis) gelinkt aan diploma. Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht binnen het geldende barema, mits aantoonbaar gedocumenteerd.

Wij willen de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Brieven worden, zodra ontvangen, met warme aandacht gelezen. Gesprek met een weerhouden kandidaat wordt op korte termijn gepland. Indiensttreding in overleg, mogelijk vanaf 7 augustus 2023.

Solliciteren kan tot 9 juni 2023. Je sollicitatie dient te worden gericht naar Inge Van Kerckhove (komenwerken@wissel.be) en naar Anja Jacobs (anja.jacobs@cgg-vbo.be) en bevat CV en motivatiebrief. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij Eline Godts (eline.godts@deshelter.org)

Website de Wissel: www.wissel.be/afdelingen/de-shelter

Website CGG VBO: https://www.centrageestelijkeg...

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.