Go to the content

Programmamanager grootschalige renovaties

In maart 2024 kreeg Leuven het officiële EU Mission Label for Climate-Neutral and Smart Cities. Het Leuvens Klimaatcontract ligt aan de basis van dit label en omvat een portfolio aan doorbraakprojecten waarbij grootschalige renovaties een cruciale bouwsteen en tevens een taaie uitdaging zijn.

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 8 juni 2024 naar info@leuven2030.be. Beschrijf in je brief hoe je de specifieke uitdaging van renovaties van niet-residentiële gebouwen zou aanpakken.

Language

Nederlands

Sector

Services & Consulting - Other
Apply before: 08/06/2024

Over Leuven 2030

Leuven wil blijven vooroplopen als klimaatambitieuze stad en snel klimaatneutraal worden. Vzw Leuven 2030 is één van de drijvende krachten achter die missie.

Sinds 2013 brengt Leuven 2030 zes stakeholdergroepen (burgers, middenveldorganisaties, lokale overheid, andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen) samen binnen impactvolle en onderbouwde grootschalige acties en projecten die Leuven dichter bij dat doel brengen. In maart 2024 kreeg Leuven het officiële EU Mission Label for Climate-Neutral and Smart Cities. Het Leuvens Klimaatcontract ligt aan de basis van dit label en omvat een portfolio aan doorbraakprojecten waarbij grootschalige renovaties een cruciale bouwsteen en tevens een taaie uitdaging zijn.

Om deze subset aan uitdagende doorbraakprojecten te activeren, te ondersteunen en te monitoren voor maximale impact op het terrein is Leuven 2030 op zoek naar een enthousiaste programmamanager voor grootschalige renovaties (m/v/x).

Wat houdt de job in?

Jouw doel is het opzetten van een gezamenlijk programma gericht op het versneld fossielvrij maken van het patrimonium van een pilootgroep van grote gebouweigenaars in de tertiaire sector (niet-residentieel). De focus ligt hierbij op samenwerking daar waar het een meerwaarde is en op (1) kennisdeling, (2) samen financiering zoeken, (3) capaciteitsopbouw en (4) visibiliteit verhogen. Zeven stakeholders engageerden zich al binnen dit programma: Stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven, AGSL, imec, Zorg Leuven en Dijledal.

Als programmamanager faciliteer je de implementatie van grootschalige renovaties van grote gebouwen in de tertiaire sector. Je werkt ook op het kruispunt met groene warmte (bv. aansluiting van grote gebouwen op een warmtenet). Je brengt de juiste partijen samen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen en volgt de realisatie van projecten en de evolutie van de gerealiseerde impact op.

Je gaat op zoek naar opportuniteiten van en tussen verschillende partners om de Leuvense klimaattransitie te versnellen en brengt deze partijen samen. Je vertrekt van een impactgedreven logica en focust op de actoren en interventies met het grootste impactpotentieel.

Je bouwt verder op de resultaten van het ELENA-project van Leuven 2030 (https://bouwenaan2030.org/) en ontwikkelt een aanbod op maat en een gestructureerde benadering van de doelgroep, met bijzondere aandacht voor zorg en onderwijs, handel en horeca, kantoren en bedrijven.

Je bekijkt proactief mogelijke subsidieopportuniteiten (op Europees, nationaal of regionaal niveau) die een versnelling kunnen betekenen voor dit programma.

Vanuit je grote interesse in de klimaatuitdaging en in stakeholdermanagement enerzijds en in stadsbrede projecten en complexe processen anderzijds, ga je op zoek naar oprechte en impactvolle samenwerkingen. Je stemt af met de financieel architect van het portfolio aan doorbraakprojecten, die werkt aan een transitiefonds waarin patrimoniumprojecten een cruciale bouwsteen zijn. Je stemt ook af met de andere programma- en/of procesmanagers en, waar nodig, met de Missiemanager.

Je doet dit alles op een professionele en begeesterende manier en rapporteert hierover aan de directeur. Samen met het team zet je je enthousiaste schouders onder dit stadsbrede project, hou je alle betrokkenen warm, betrek je nieuwe potentiële stakeholders en partners en breng je hen in beweging om samen strategische en impactvolle klimaatprojecten te realiseren.

Waar ga je werken?

 • Je wordt aangeworven door en bent een teamlid van vzw Leuven 2030.
 • Je zal werken in het stadskantoor, waar ook de vzw Leuven 2030 zetelt.
 • We zetten in op hybride werken, telewerk is mogelijk binnen deze functie.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma binnen een domein waarin renovaties een belangrijke rol spelen.
 • Je hebt expertise rond renovaties van grote gebouwen. Dit vergt technische know-how. Pluspunt: je hebt expertise rond energiedelen.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur omvat dit ervaring met multi-stakeholderprocessen. Werken met een zeer diverse groep aan stakeholders en iedereen richting dezelfde en collectief gedragen actie brengen is de kern van deze functie. Je beschikt daarom ook over de nodige sociale en empathische skills.
 • Je hebt enige affiniteit met de logica van de verschillende partners (bouwsector, overheden, kennisinstellingen, bedrijven, etc.) en wil deze partijen op een impactvolle manier met elkaar laten samenwerken.
 • Je hebt een hart voor werken aan de stedelijke klimaattransitie.
 • Je kan partners begeesteren en inspireren, overtuigen om zich te engageren binnen dit deel van de klimaatuitdaging.
 • Je bent enthousiast maar niet onbezonnen, proactief, flexibel en vlot in de omgang.
 • Je trekt je zelfstandig uit de slag en gaat systematisch te werk.
 • Je bent relatief snel beschikbaar. Het contract duurt tot 30 juni 2025 (met zicht op verlenging i.f.v. aan te trekken extra financiering via subsidies).
 • Kennis van het Leuvense patrimonium en één of meerdere complexe gebouwendossiers in Leuven is geen must, maar wel een meerwaarde die het vermelden waard is. Idem voor expertise rond patrimoniumbeheer, ruimtelijke ordening of financiering.

Wat bieden we jou?

 • Wij bieden je een uiterst boeiende en gevarieerde job in een uniek en cruciaal project, omringd door ambitieuze, ondernemende en gedreven collega’s en partners.
 • Een tijdelijk contract, t.e.m. 30 juni 2025, dat evt. kan worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur, voor een tewerkstellingsgraad van 70 tot 100%.
 • Bovenop een marktconforme verloning bieden we maaltijd- en ecocheques, een onkostenvergoeding voor het woon-werkverkeer en een forfaitaire vergoeding voor structureel telewerken.
 • Leuven 2030 voorziet een groeps- en hospitalisatieverzekering voor haar werknemers.
 • We zetten sterk in op een goede werk-privébalans met flexibele werktijden en telewerk.
 • Naast 20 dagen wettig verlof heb je recht op 4 extralegale feestdagen en 10 extralegale verlofdagen (pro rato te berekenen volgens je tewerkstellingsgraad).

Hoe solliciteren?

 • Neem de fiche uit het Klimaatcontract m.b.t. het collectief renovatieprogramma voor grote gebouweigenaars grondig door. Deze is raadpleegbaar via deze link.
 • Stuur je cv en motivatiebrief vóór 8 juni 2024 naar info@leuven2030.be. Beschrijf in je brief hoe je de specifieke uitdaging van renovaties van niet-residentiële gebouwen zou aanpakken.
 • We zijn geïnteresseerd in hoe jij ons team kan versterken. Waar je geboren bent, wat je huidskleur is, waar je in gelooft of van wie je houdt is daarbij van geen tel.
 • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Charlotte De Jaegher, zakelijk leider Leuven 2030, charlotte.dejaegher@leuven2030.be.

Wat gebeurt er na je sollicitatie?

 • Je krijgt een ontvangstbevestiging per mail.
 • Indien je geselecteerd wordt, word je ten laatste op 14 juni uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 19 juni 2024 (namiddag).

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.