Go to the content

Een contextbegeleider

Haar afdeling De Rotonda/ het Vertrek is een begeleidingsinitiatief voor jongeren en hun context. Zij biedt individuele en contextbegeleiding aan, terwijl de jongere thuis of zelfstandig woont of in de leefgroep verblijft.

We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk tot 20.06.2023.
Via e-mail naar komenwerken@wissel.be met in het onderwerp "Sollicitatie contextbegeleiding Rotonda"
We zien je graag zo snel mogelijk starten.

Sector

Services & Consulting
Apply before: 20/06/2023

De Wissel is een begeleidingsnetwerk voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties binnen en over de grenzen van de jeugdhulp heen.

Haar afdeling De Rotonda/ het Vertrek is een begeleidingsinitiatief voor jongeren en hun context. Zij biedt individuele en contextbegeleiding aan, terwijl de jongere thuis of zelfstandig woont of in de leefgroep verblijft. De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende en warme aandacht voor de jongere en haar netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.

Wat vragen de jongeren van jou?

- Dat je een betrouwbaar persoon bent, open van geest

- Dat je interesse toont

- Dat je ervaring hebt in de jeugdzorg (maar een diploma hoeft niet)

- Dat je een beetje gek bent

- Dat je beloftes nakomt

- Dat je streng maar rechtvaardig bent en structuur kunt geven

- Dat je continuïteit geeft (niet na enkele maanden terug

- Dat je empathisch bent

- Dat je eerlijk, energiek en flexibel bent

- Dat je een rijbewijs hebt

Wat verwachten wij?

- Je installeert een integrale contextbegeleiding bij adolescente jongeren die in de leefgroep verblijven of thuis of begeleid zelfstandig wonen , tijdens of na

uitstroom uit ‘veilig verblijf’.

- Je begeleidt de jongere in alle levensdomeinen: haar familie, haar dagbesteding en haar (zorg --)netwerk binnen een zorgende samenleving.

- Je vormt de rode draad in het volledige hulpverleningstraject, in supervisie en overleg met trajectbegeleider.

- Je neemt deel aan besprekingen ifv de jongere die jij in begeleiding hebt, aan contacten met externe organisaties en aan teamvergaderingen.

- Je werkt met een zelf te bepalen agenda, in functie van de mogelijkheden van de gezinnen die je begeleidt, dat kan ook ’s avonds of sporadisch in het weekend zijn.

- Je houdt je dossiers in orde met opvolging van verslagen en registraties.

Wie ben jij?

- De opdracht van De Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen je werkt.

- Je bent gepassioneerd door de jongeren waarvoor we werken èn de kijk van De Wissel en CANO, verwoord in de waarden en de missie.

- Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.

- Je hebt een opleiding in een menswetenschappelijke richting. De Wissel wil andere diploma’s, invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie.

- Je moedertaal is Nederlands of je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, meertaligheid (Frans, Engels) is een pluspunt.

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

- Je hebt een aantal jaren ervaring in dit werk, kennis van contextuele hulpverlening, herstelgericht werken, institutionele pedagogie en nieuwe autoriteit wordt geapprecieerd. Het zijn de basiskaders waarmee we werken.

- Je hebt hebt een bijkomende counseloropleiding in contextueel werken, of bent bereid die de komende jaren te volgen, gefaciliteerd door De Wissel.

- Je bent flexibel en positief ingesteld en hebt geen schrik om je handen uit de mouwen te steken.

- Je bent een vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen

- Je werkt zelfstandig maar bent ook een echte teamplayer.

Wij bieden je:

- Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een klein en enthousiast Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een klein en enthousiast team binnen een dynamische en vernieuwende organisatie die groeikansen team binnen een dynamische en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en biedt en ruimte om talenten te ontwikkelen.ruimte om talenten te ontwikkelen.

- Vorming, intervisie, supervisieintervisie, supervisie en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van je eigen interesses

- Jobtime 80% -100%, bepaalde duur tot 31.12.2023

- Verloning volgens diploma (loonbarema’s PC319.01PC319.01 met een maximum barema B1c) met overname relevante anciënniteit, we volgen daarin het advies van Agentschap Opgroeien.

- Lidmaatschap voordelenplatform You-P

Solliciteren?

We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk tot 20.06.2023.
Via e-mail naar komenwerken@wissel.be met in het onderwerp "Sollicitatie contextbegeleiding Rotonda"
We zien je graag zo snel mogelijk starten.

Mocht je vragen hebben, twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met Aagje Pauwels via aagje.pauwels@wissel.be of of 0496 525104. Meer uitleg wordt graag gegeven. Gesprekken worden zo worden zo snel mogelijk na ontvangen van je schrijven gepland en gaan door in De Rotonda, Diestsevest 119, Leuven.

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, geaardheid of handicap.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.