Go to the content

Leuven By Example: Onze stad als economische hefboom naar een duurzaam Europa

May 5, 2022
13:30 - 17:00
AB InBev, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven
Show directions

€ 20 - Leuven MindGate-leden
€ 20 - Leuven 2030-leden
€ 30 - Standaard ticket

Er wordt steeds meer van bedrijven verwacht dat ze duurzaam, sociaal en circulair ondernemen. Het is echter voor veel bedrijven niet duidelijk hoe ze dit kunnen aanpakken.

Tijdens 'Leuven By Example, onze stad als economische hefboom naar een duurzaam Europa' helpen we je op weg bij deze zoektocht!

We vertrekken vanuit een breder Europees en Belgisch beleidskader rond duurzaam en sociaal ondernemen en zoomen dan dieper in op de Leuvense praktijk.

Aan de hand van enkele used cases bieden we je een overzicht van de inspanningen die het Leuvense ecosysteem doet om tot een circulaire economie te komen, waarin ieders talent benut wordt.

Via matchmaking met duurzaamheidsexperts bieden we deelnemers aan dit event de kans om bij te leren en ervaringen uit te wisselen. Zo krijg je praktische handvaten mee naar huis om duurzaamheid en circulariteit toe te passen op je eigen organisatie.

Wat mag je verwachten:

 • Een helikopterzicht op de duurzaamheidsambities van Europa en hoe die zich vertalen naar jouw context

 • Inspiratie uit Leuvense sociaal-/regulier-economische pilootprojecten die uitgroeien tot regionale samenwerkingen met industriële ambities

 • Een zicht op welke ondernemingen je partner kunnen zijn in de transitie naar circulair ondernemen

Een drie-ledig event!

Het event bestaat uit:

 1. Een keynote-presentatie die het bredere beleidskader schept vanuit Europees, federaal en Vlaams standpunt

 2. Twee inspirerende cases die tonen hoe Leuvense pilootprojecten uitgroeien tot ambitieuze partnerschappen

 3. Een netwerkinggedeelte met verschillende experts/organisaties die je kunnen inspireren om je eigen organisatie duurzamer te maken

Programma


 • 13u30 - Ontvangst
 • 13u50 - Welkomstwoordje Leuven MindGate & AB InBev

 • 14u00 - Keynote: Hoe de EU een leefbare planeet wil koppelen aan duurzame banen en een veerkrachtige industrie

  Eline Boon is vanuit haar ervaring bij de Ellen MacArthur Foundation, het federale kabinet voor Klimaat en als huidig Circular Policy Officer bij de Europese Commissie perfect geplaatst om toe te lichten hoe de Europese Unie een leefbare planeet koppelt aan duurzame banen en een veerkrachtige industrie. Ze focust hierbij op hoe het Europese beleid zich vertaalt naar de federale en regionale context waarin onze ondernemers elke dag aan de slag zijn.


 • 14u15 - Circulaire hub Leuven

  Welke inspanningen doet Leuven om ondernemers te ondersteunen in sociaal en circulair ondernemen? Lalynn Wadera (Schepen in Leuven, o.m. bevoegd voor Economie en Groen), Geert Vaes (Leuven Circulair) en Liene Blancke (Stad Leuven) vertellen er meer over.


 • 14u30 - Case 1: Sharepair, een duw in de rug voor de Leuvense herstelbeweging

  In 2019 werd het Europese project Sharepair gelanceerd. Het project gaf de kans om een aantal digitale ontwikkelingen en fysieke locaties voor herstel vorm te geven. Erik Béatse van Maakbaar Leuven slaat hiervoor de handen in elkaar met een nieuw partnerschap, waar ook grote ondernemers uit de herstelsector (zoals Servilux en Statik) deel van uitmaken.

 • 15u00 - Case 2: Plastics hergebruiken en herwerken in de korte keten

  In 2021 startte maatwerkbedrijf ViTeS in samenwerking met Ecowerf en Govaplast de eerste pilootprojecten op rond plastics. Vandaag wordt er in Leuven aan een partnerschap gebouwd om plastic voorwerpen effectief en in een korte keten te hergebruiken en te herwerken. De 3 pijlers om dat te doen slagen zijn: samenwerking, innovatie & ambitie. Griet Vergauwen, Jonathan De Witte en Eddy Govaerts vertellen hoe ze zorgen voor de fundamenten die die pijlers dragen.

 • 15u30 - Matchmaking en netwerking
 • 17u00 - Einde event

We brengen je in contact met onze duurzaamheidsexperts!

Zit je (onderneming) met algemene of hele concrete vragen rond duurzaam ondernemen? Die kan je stellen aan onze experten, tijdens het event! Hieronder ontdek je alvast welke experten ter beschikking zullen staan.

Catherine Castille (CEO) en Peter Verbiest (Strategisch directeur) van Bonka Circus

Bonka Circus is een 'purpose driven' communicatiebureau. Aan de hand van slimme communicatie versnelt Bonka Circus de maatschappelijke en duurzame impact van bedrijven en organisaties. Ze benaderen sustainability vanuit verschillende invalshoeken en zijn zelf ook geïnspireerd door duurzaam ondernemen.

Dienstverlening:
Brandstrategie rond sustainability, stakeholderengagement, content strategie en productie, employer branding en campaigning, telkens vanuit de focus purpose en sustainability.

Hans Maenhout (Investment Director) van Finindus

Finindus is een investeringsbedrijf dat investeert in technologie bedrijven die actief zijn in de materialensector, in sustainable manufacturing en in industrie 4.0. En dit met een focus op circulaire inzet van materialen, industrieel gebruik van hernieuwbare energiebronnen (inclusief H2) en energie-efficiëntie binnen de industrie.

Dienstverlening :

Voorzien van risicokapitaal voor startende en groeiende technologiebedrijven.

Steven Van Praet (COO) van Futureproofed

Zoals een financiële boekhouding essentieel is voor bedrijfvoering, is een 'carbon footprint' essentieel voor duurzaamheid. Futureproofed maakt op basis van de 'sustainable development goals' of SDG's een strategisch plan op voor je bedrijf. Vervolgens helpen ze jullie verhaal te communiceren: transparant en credibel.

Dienstverlening :
Carbon footprinting via de Carboncap tool, SDG assessement, Sustainability roadmaps (strategy), ESG reporting (CSRD EU directive as of 2024), SBTi onboarding, Communication (how to tell your story in a credible and transparant way).

Bruno Delepierre (Founder/CEO) van Happonomy

Happonomy focust op de economische facetten van duurzame verandering en bouwt duurzame organisaties.

Dienstverlening :

Inspiratie (sprekers, boek, workshops, bordspel, retreat) om duurzame verandering te katalyseren. Gestructureerde workshops rond duurzaam ondernemerschap (duurzaamheid voor de ondernemer, duurzaam business model, duurzaam commercieel model, duurzame financiering, duurzaam organisatiedesign, duurzame governance). En uiteraard ad hoc consulting & uitvoering.

Nele Loenders (Consulent Circulaire Economie) van BoerenBond

Boerenbond helpt landbouwers met het meer circulair maken van hun bedrijf. Daarnaast bekijken ze nieuwe verdienmodellen binnen de bio-economie. BoerenBond zet niet enkel in op cirulaire en bio-economie, meer geeft bedrijven inzicht in hun eigen bedrijfsvoering en helpt hen met verduurzamen.

Dienstverlening :

Adviseren, inspireren en vormingen geven.

Benne Bastin (Manager bedrijfsontwikkeling) van Kunlabora

Kunlabora werkt met de laatste technologiën om software oplossingen te maken en dit altijd in een end-to-end approach en een continuë samenwerking met de klant. Op die manier vinden ze de juiste oplossing voor uitdagingen van bedrijven. De aspecten van duurzaamheid waar Kunlabora op focust zijn monitoring, impactmeting, leer- en communicatietieplatformen.

Dienstverlening :

Het ontwikkelen van op maat gemaakte software en applicaties.

Pieter Jelle De Brue (Founder en CEO) en Daphne De Wit (communicatie en duurzaamheidscoördinatie) van STATIK

STATIK helpt organisaties met toegankelijke technologie, door het bedenken en bouwen van digitale platformen die de wereld écht vooruit helpen — want morgen begint vandaag. Hun focus ligt op duurzaamheidscommunicatie, digitale duurzaamheidsverslagen, duurzaamheid als wapen in war for talent en digitale duurzaamheid. Statik is een fiere B Corp.

Dienstverlening :

Digitale strategie en communicatie, digitale transformatie, web en social media, digitale productontwikkeling, digitale duurzaamheidsverslagen.

Saartje Boutsen (Founder) en Charlotte Vandierendonck (Founder) van Studio D

De “D” van Studio D staat voor DUURZAAM, DURVEN en DOEN. Studio D inspireert, adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties die duurzaam willen ondernemen. Ze zorgen ervoor dat economische prestaties hand in hand gaan met een positieve impact op mens en milieu.

Dienstverlening :
Duurzaamheidsbeleid en -advies, business development, business & human rights, project management, rapportering & communicatie, training & workshops.

Anne Froidmont (strategie), Tom Kuppens (coaching) en Annemie Goedemé (visual facilitation) van Werecircle.

Werecircle ondersteunt je tijdens je hele circulaire reis. Van het identificeren van het probleem dat jij wil aanpakken tot het creëren van oplossingen - producten en diensten - gericht op de 3 P's van maatschappelijk verantwoord ondernemen. People, planet, profit. Circulaire economie is een opportuniteit voor ondernemers en een hefboom in het realiseren van verschillende duurzaamheidsdoelstellingen.

Dienstverlening :
Ondernemersondersteuning gericht op inspiratie, kennisoverdracht, business development in de circulaire economie en het bouwen van sterke partnerschappen.

Erik Béatse (Founder) van PLA(y)CES

PLA(y)CES biedt zich aan als reisgenoot voor een maatschappelijke uitdaging. Een langer traject waarin we mee getrokken en betrokken worden. De kern draait rond het inbrengen en waarderen van vele perspectieven om een complex vraagstuk aan te pakken. Die rijkdom wordt aangewend voor de opmaak van een concreet actieplan, voor de bouwstenen van een nieuwe business-case.

Dienstverlening :

Complexe uitdagingen te vertalen naar haalbare acties en plannen, transities op het vlak van voedsel & landbouw, repair economie en renovatie, werkmodellen en business-cases gebaseerd op het coöperatieve gedachtengoed.

Sven Leën (Senior Manager) en Martin Tombal (Senior Consultant) van Ngage Consulting

Ngage consulting doet aan management consulting with a human twist. Ngage consulting focust op verschillende aspecten van duurzaamheid: algemene ambitie rond duurzaamheid, B-Corp Certificatie, sustainable IT, circulaire economie, bedrijfscultuur rond duurzaamheid, algemeen projectbeheer van het duurzaamheidstraject.

Dienstverlening :

We helpen met het bepalen van heel concrete acties om een bepaalde duurzaamheidsstrategie te implementeren en met uitwerking ervan op het terrein (met oog voor het beheer van de verandering en het betrekken van de medewerkers).

Yolan Gielen (Procesbegeleider Educatie) van Impact

Yolan focust op circulaire economie, coöperatief ondernemen, educatie voor duurzaamheid, marketing voor duurzaamheid, participatie & stakeholdermanagement, veranderkunde (hoe verandering teweeg brengen binnen organisatie), cocreatie en duurzame conceptontwikkeling.

Dienstverlening :

Inspireren via keynote of workshop. Duurzame verandering binnen organisatie ontwerpen, initëren en begeleiden. Van workshop tot lang traject. Dit via cocreatie, participatie, stakeholdermanagement, educatie, marketing, design thinking en intrapreneurship.

Mieke Frans en Katrijn Geyskens (Dienst Sociale Economie, Provincie Vlaams-Brabant) van Doeners

Het streefdoel van Doeners is een inclusieve economie. Tegelijkertijd willen ze ondernemers de weg tonen naar de sociale economie. Daarvoor werd het matchmaking-platform www.doeners.be ontwikkeld.

Dienstverlening :

Doeners.be is een platform om de ideale partner te vinden voor een samenwerking met een bedrijf uit de sociale economie. Met een handige zoekmachine kan je het huidige aanbod doorzoeken.

Peter Queeckers van 17SDG.be

17SDG.be is een onderdeel van BCQM (Belgian Centre for Quality Management). 17SDG.be focussen zich op de 17 doelstellingen van de Verenigde naties die alom bekend zijn bij het grote publiek.

Dienstverlening :

Bedrijven helpen in hun proces naar duurzaamheid zonder greenwasher te worden.

Organiser

Leuven MindGate, Platform Leuven Circulair, Vlaanderen Circulair, Leuven 2030 en ESF Europe

Related Events

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.