Engels Plein 3/bus 0102
3000 Leuven
https://www.biip.com/

BiiP

BiiP cvba biedt ondersteuning bij het begeleiden van innovatie en beheer van intellectuele eigendom. Zij is gespecialiseerd in een geïntegreerde aanpak van innovatie-, beschermings- en exploitatie-strategie met oog voor de toegevoegde waarde van intellectuele eigendom gekoppeld aan innovatie.

Het begeleiden van innovatie naar de markt kan op verschillende manieren gebeuren. BiiP werkt op basis van de kennis en middelen die hen ter beschikking worden gesteld, samen met de bedrijfsleider een strategie uit. Intellectuele eigendom is daarbij nooit een doel op zich maar een instrument om welbepaalde opties naar commercialisatie of exploitatie in de markt te vrijwaren. De vraag hoe en op welke manier het bedrijf zijn innovatie wil valorizeren is de rode draad. Praktisch betekent dit dat in het beginstadium van innovatie het nodige vooronderzoek moet gebeuren om een concept of idee te toetsen naar haalbaarheid en uniekheid. BiiP voert een marktstudie, literatuuronderzoek en technologische trendanalyse uit dat noodzakelijk is om de innovatie verder te sturen en brengt dit in kaart. De resultaten ervan zullen de bedrijfsleider onaangename verassingen besparen zoals gebrek aan marktvraag, rechten van derden, alternatieve technische oplossingen, etc.