Leuven MindGate in het Nederlands

WAAROM IS de rest van DEZE WEBSITE IN HET ENGELS?

Aangezien Leuven MindGate als doelstelling heeft om de sterktes van onze stad en regio internationaal kenbaar te maken, moet het ook een internationaal doelpubliek aanspreken. Een groot deel van de website is ook gewijd aan het wegwijs maken van internationale kenniswerkers in de Leuvense regio.

Met in totaal 157 verschillende nationaliteiten heeft Leuven, en bij uitbreiding de regio, een uitgesproken internationaal karakter. Daarom werd er gekozen om de communicatie hoofdzakelijk in het Engels te voeren.

WAT IS LEUVEN MINDGATE? 

Leuven MindGate (met grote ‘G’) werd in juni 2016 opgericht door 29 toonaangevende kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen uit de Leuvense regio en heeft twee grote doelstellingen.

  1. De Leuvense regio is een krachtpatser op vlak van gezondheidszorg, high-tech en creativiteit en bezit alle troeven om dé regio bij uitstek te worden op vlak van ondernemen, onderzoek, studeren en leven. Een sterk verhaal dat internationaal echter onvoldoende bekend is. Leuven MindGate wil daarom de regio internationaal op de kaart zetten en zo meer bedrijven, investeerders en talent naar hier halen.
  2. Leuven MindGate wil tevens een motor zijn om het bestaande ecosysteem en de unieke kruisbestuiving tussen de lokale bedrijven te stimuleren. Dit doen we door deze spelers samen te brengen en actief deel te nemen aan zowel nationale als internationale projecten. Zo is Leuven MindGate één van de trekkers van het Vaartopia verhaal en zet het mee haar schouders onder het International House.

Gekenmerkt door de nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, vertegenwoordigt Leuven MindGate het Leuvense ecosysteem. Sinds de oprichting sloten tientallen andere organisaties en zelfs steden zich aan om zo de economische welvaart in de Leuvense regio te verbeteren.

Het DNA Van Leuven

In het najaar van 2016 zond ROB-tv Het DNA Van Leuven uit. Dit is een TV-reeks die het innovatieve potentieel en de diversiteit van Leuven als economische regio aantoont. De focus ligt op hoe bedrijven dagelijks samenwerken met kennisinstituten en de overheid om zo succesverhalen te creëren.

Ontdekkingspanelen