Go to the content

Junior professor (tenure track) in Gesproken-Taaltechnologieën

KU Leuven heeft een voltijdse academische vacature voor een junior tenure-track professor in de Groep Wetenschappen & Technologie aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het departement Elektrotechniek (ESAT) in het domein van gesproken-taaltechnologieën.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
• Prof. dr. ir. Frederik Maes, hoofd van de onderzoeksafdeling ESAT-PSI, tel. +32-16-349025, e-mail: frederik.maes@kuleuven.be
• Prof. dr. ir. Georges Gielen, voorzitter van het departement Elektrotechniek (ESAT), tel. +32-16-324076, e-mail: georges.gielen@kuleuven.be

Apply before: 30/09/2024

KU Leuven heeft een voltijdse academische vacature voor een junior tenure-track professor in de Groep Wetenschappen & Technologie aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het departement Elektrotechniek (ESAT) in het domein van gesproken-taaltechnologieën.
We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellente onderzoeksrecord en met onderwijscompetenties op het gebied van de aanstelling. De succesvolle sollicitant wordt aangesteld binnen de onderzoeksafdeling Beeld- en Spraakverwerking (ESAT-PSI), die fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek verricht naar beeld- en spraakverwerking. Het afgelopen decennium heeft een paradigmaverschuiving plaatsgevonden naar data-gedreven modellering en automatische patroonherkenning door machineleren op basis van grote hoeveelheden data. ESAT-PSI bevindt zich in de bevoorrechte positie om binnen dezelfde onderzoeksgroep uitgebreide expertise te hebben van zowel spraak- als beeldverwerking en machineleren. Deze multidisciplinaire opzet is vrij zeldzaam, zelfs internationaal. ESAT-PSI wil deze kracht ten volle benutten door een specifiek mandaat te definiëren op de intersectie van gesproken taalbegrip met machineleren, om de volgende generatie robuuste spraak en multimodale interactiemodellen te ontwikkelen.

Onderzoek

Zoals vele gebieden binnen AI hebben gesproken-taaltechnologieën een grote sprong voorwaarts gemaakt dankzij nieuwe neurale netwerkarchitecturen en het gebruik van enorme hoeveelheden trainingsdata. Toepassingen die tien jaar geleden de stand van de technologie te boven gingen, zoals live ondertiteling van vergaderingen of spraak-naar-tekstvertaling, zijn nu beschikbaar – tenminste voor rijk gedocumenteerde talen. Er blijven echter nog vele uitdagingen bestaan op het gebied van automatische spraakherkenning, spraak-naar-tekstvertaling en het begrijpen van gesproken taal, zoals omgaan met verder verwijderde of overlappende spraakbronnen, omgaan met meertalige of code-wisselende taalinvoer, herkenning van weinig of middelmatig gedocumenteerde talen en dialecten, verwerking van ongeordende spraak of spraak van ouderen of kinderen…, het benutten van de pragmatiek die is vastgelegd in grote taalmodellen, de herkenning van spraak in combinatie met beeld en video...
Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn we op zoek naar een veelbelovende kandidaat met een achtergrond in gesproken-taaltechnologie, teneinde de volgende generatie van robuuste spraak- en multimodale interactiemodellen te ontwikkelen. U voert onderzoek uit om op een robuuste manier om te gaan met de situatie waarin taaldocumentatie schaars is, wat van toepassing is op de meeste talen en dialecten in de wereld. Uw onderzoeksgebied omvat onder meer leerparadigma's, representatieleren en systeemarchitectuurontwerp, met als doel schaarse data maximaal te benutten, onnauwkeurig gelabelde data te exploiteren of data gelabeld in of door een andere modaliteit, interactiedata, ... met aandacht voor modelbias. De beoogde volgende generatie van inzetbare en inclusieve gesproken taaltechnologie is van groot economisch, cultureel, sociaal en medisch nut in een samenleving die steeds digitaler wordt. Uw aanstelling bij PSI biedt volop mogelijkheden voor samenwerking. Binnen de onderzoeksafdeling vindt u topexperts op het gebied van machineleren, audiovisuele verwerking en taalverwerking. KU Leuven heeft daarnaast tal van gereputeerde onderzoekers in de ingenieurswetenschappen, humane, en medische wetenschappen, met een groot universitair ziekenhuis en een sterke technologie-transfer dienst. Dit biedt tal van mogelijkheden om de impact van uw fundamenteel en strategisch onderzoek aan te tonen in concrete multidisciplinaire toepassingen ervan in de industrie, de gezondheidszorg, het onderwijs of de humane wetenschappen.
U begeleidt doctoraatsstudenten in de ingenieurswetenschappen, trekt competitieve onderzoeksfinanciering aan, en publiceert internationaal in gerenommeerde tijdschriften en conferenties in het betreffende onderzoeksdomein. U streeft naar excellentie in uw onderzoek, ontwikkelt internationale samenwerkingen binnen het vakgebied van de aanstelling en draagt op die manier bij aan het versterken van de wetenschappelijke reputatie van de afdeling en het departement.

Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de bachelor- en/of masteropleidingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen of andere faculteiten, in aan het onderzoeksveld gerelateerde basis- of specialisatievakken, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Daarnaast draag u bij aan het pedagogisch project van de faculteiten en de universiteit door het begeleiden van bachelor-, master- en doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
Dienstverlening

Naast onderzoek en onderwijsgerelateerde taken bent u tevens bereid administratieve, organisatorische en promotionele taken op te nemen binnen de betrokken afdeling, het departement en de faculteit, alsook taken van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Profiel

 • U heeft een doctoraat in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek of gelijkwaardig) waarbij het onderwerp van uw doctoraatsproefschrift betrekking heeft op het onderzoeksveld in kwestie.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier met uitgebreide onderzoekservaring op postdoctoraal niveau in het gebied van deze vacature. De onderzoekskwaliteit blijkt onder meer uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften en conferenties, uit aangetoonde interdisciplinaire en internationale samenwerkingsverbanden en uit verworven nationale en internationale financiering.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.
 • De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • U werkt in Heverlee, nabij Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 • U wordt aangesteld als tenure-track docent. Vaste benoeming (tenure) en bevordering tot hoofddocent wordt dan bekomen na 5 jaar na positieve evaluatie en na het behalen van het B2-taalattest voor Nederlands.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:• Prof. dr. ir. Frederik Maes, hoofd van de onderzoeksafdeling ESAT-PSI, tel. +32-16-349025, e-mail: frederik.maes@kuleuven.be• Prof. dr. ir. Georges Gielen, voorzitter van het departement Elektrotechniek (ESAT), tel. +32-16-324076, e-mail: georges.gielen@kuleuven.be
U kunt uitsluitend solliciteren via onze online sollicitatietoepassing. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar: solliciteren@kuleuven.be.Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):• een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);• een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;• een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst);• een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s);• uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);• uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);• uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2024 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.