Lava Architecten cvba
Parijsstraat 74
3000 Leuven
www.lav-a.eu/

Lava Architecten

Goede architectuur is voor ons het exploreren en benutten van onverwachte potenties.
LAVA bestrijkt voor elk project het speelveld tussen drie schijnbaar tegengestelde thema’s:

Fragmentatie / Defragmentatie
Het generieke / Het specifieke
Interieur / Exterieur

Fragmentatie
Defragmentatie

LAVA ontwerpt op het spanningsveld tussen fragmentatie en defragmentatie. Veeleer dan een kant-en-klaar ontwerp te realiseren, zullen we de opdrachtgever een traject presenteren dat verder gaat dan de oorspronkelijke opdracht en waar hij als een volwaardige partner op kan ingrijpen.

Fragmentatie van computerbestanden op een harde schijf komt voor als er bij het schrijven van een bestand niet voldoende aaneengesloten vrije ruimte is om alle gegevens achter elkaar te kunnen opslaan. Het bestand wordt in dit geval opgedeeld en verspreid over lege plekken op de harde schijf opgeslagen. Dat leidt ertoe dat bij het lezen van het bestand de leeskop meermaals opnieuw moet worden gepositioneerd en pas gelezen kan worden als de betreffende sector zich onder de leeskop bevindt. Beide kost relatief veel tijd.

met andere woorden: het invullen van de vrije ruimte.

Defragmentatie is het optimaliseren van de ordening van gegevens op een harde schijf van een computer. Bepaalde bestandssystemen, zoals FAT16, neigen ertoe de bestanden in steeds kleinere stukjes verspreid over de harde schijf op te slaan. Defragmentatieprogramma’s zetten de enen en nullen van bestanden bij elkaar, zodat deze bestanden niet meer opgesplitst over de harde schijf verspreid staan. Er ontstaat hierdoor vrije ruimte op de schijf.

met andere woorden: het creëren van vrije ruimte.

We zijn overtuigd dat de menselijke maat de basis is voor elk ontwerp, of het nu om een interieur of een grootstedelijk project gaat. Deze menselijke maat bereiken we in onze ontwerpen door op zoek te gaan naar de ‘relevante module’. De module is vaak de ruimtelijke vertaling van het primaire programma. Bij een zorgproject zijn dit de kamers, bij sociale huisvesting de appartementen, bij een school de klassen. Deze zoektocht naar de geschikte module-maat, noemen we fragmentatie.

Losstaande entiteiten vormen geen ontwerp op zichzelf. Hier zetten we het proces van defragmentatie in. Een intelligente en dense schikking creëert spanning tussen de modules onderling. Deze vrije ruimte kan zowel binnen- als buitenruimte zijn. Hier is plaats voor ruimtelijkheid. Het zijn deze plekken die vaak niet gevraagd werden in de opgave, maar net de essentie van onze ontwerpen vormen.