Brabants Apothekers Forum
Leopold-I-straat 24
3000 Leuven
www.baf.be

BAF

BAF: toekomstgericht, voor en met de Vlaams-Brabantse apotheker!

BAF ondersteunt officina-apothekers bij de dagelijkse invulling van hun beroep. BAF bereidt hen voor op veranderingen en uitdagingen die komen en speelt daarbij zo concreet mogelijk in op vragen en noden van apothekers. BAF doet dit op basis van de visie, missie en de doelstellingen van de beroepsvereniging.

Missie en visie BAF is dé toekomstgerichte beroepsvereniging, van en voor Vlaams-Brabantse officina-apothekers en hun team. We stimuleren samenwerking en zetten sterk in op beroeps- en beleidsontwikkeling en op tarifering. De steeds evoluerende rol van de apotheker als belangrijke zorgverstrekker in combinatie met verantwoord en rendabel ondernemen is onze drijfveer. Samen ontwikkelen we een geïntegreerde zorg voor de patiënt.

Wat zijn de doelstellingen van BAF?

  • We brengen apothekers samen in een collegiaal netwerk.
  • We behartigen de belangen van apothekers op lokaal niveau en vertegenwoordigen hen in overkoepelende structuren zoals het Vlaams Apothekers Netwerk, IPSA en APB.
  • We ondersteunen onze leden bij het uitoefenen van hun beroep met informatie, tarifering, beroepsontwikkeling, farmaceutische zorg en andere noden.
  • We zorgen ervoor dat de rol van de apotheker wordt verankerd in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaams-Brabant.
  • We werken samen met beroepsverenigingen van apothekers en Vlaams-Brabantse organisaties met gelijklopende doelstellingen.
  • We communiceren open met onze leden, medewerkers en partners. Zo willen we constructief de toekomst van het beroep verder uitbouwen.