Go to the content

Wetenschappelijk medewerker duurzame waardeketens en waardig werk

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De onderzoeksgroep ‘Duurzame ontwikkeling’ focust op globale uitdagingen en op de acties die verschillende maatschappelijke actoren (kunnen) nemen om die uitdagingen aan te pakken. Het onderzoek is veelal beleids- en praktijkgericht en omvat onder meer de volgende thema’s: duurzame waardeketens, waardig werk in ontwikkelingslanden, sustainable development goals (SDG’s), milieubeleid en klimaatverandering, middenveld, monitoring en evaluatie, migratie en wereldburgerschap. Opdrachtgevers zijn onder meer Belgische en Vlaamse overheden, multilaterale en bilaterale ontwikkelingsorganisaties, internationale NGO’s en andere middenveldorganisaties, en sectororganisaties.Website van de eenheid

Functie

Als wetenschappelijk medewerker maak je onderdeel uit van een dynamisch team, en werk je aan verschillende projecten over duurzame globale waardeketens en waardig werk. Het kan zowel gaan over meer fundamenteel onderzoek (bv. machtsdynamieken in globale waardeketens, of waardig werk in de informele sector) als over toegepast en beleidsgericht onderzoek (bv. aankoopbeleid of sustainability due diligence bij bedrijven of overheden). Je biedt tevens ondersteuning bij het uitwerken van nieuwe onderzoeksvoorstellen. Hierbij is er ruimte om (gaandeweg) eigen accenten te leggen. Naast de thema’s duurzame waardeketens en waardig werk, is het mogelijk dat je tijdelijk wordt ingezet op andere thema’s en projecten, bv. over de SDG’s, of de rol van het middenveld in lage-inkomenslanden. In zulke gevallen wordt steeds getracht om zoveel mogelijk in te spelen op de interesses en expertise van de medewerkers.

Profiel
 • Je hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen (of equivalent), en behaalde uitstekende studieresultaten. Een specialisatie of bijkomende opleiding over mondiale vraagstukken zijn een plus.
 • Je hebt bij voorkeur een eerste onderzoekservaring achter de rug, met of zonder doctoraat, bij voorkeur binnen het thema duurzame ontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring met thema’s als globale waardeketens, mensenrechten, verantwoord ondernemen, waardig werk, of de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten zijn een pluspunt.
 • Je hebt een sterke interesse in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt een goede basiskennis van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden, en kan simultaan aan meerdere projecten werken.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, zowel intern als extern.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je communicatiestijl afstemmen op diverse doelgroepen.
 • Ervaring met terreinonderzoek is een pluspunt.
Aanbod
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een dynamisch en multidisciplinair team, met verschillende jonge en ervaren onderzoekers. Je krijgt de kans om mee te draaien in een professioneel netwerk met publieke en private spelers.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.


Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Huib Huyse (huib.huyse@kuleuven.be) of dr. Boris Verbrugge (boris.verbrugge@kuleuven.be).Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/01/2023 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.