Go to the content

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER DATA-ANALYSE EN RAPPORTERING: LEESVAARDIGHEID IN HET VIERDE LEERJAAR

De onderzoekseenheid Onderwijskunde van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven tracht processen die zich afspelen in onderwijscontexten te begrijpen en te verbeteren.

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie (CO&-E) is een geleding van deze onderzoekseenheid. Onderzoekers aan het CO&E bestuderen de relatie tussen enerzijds de leerresultaten of schoolloopbanen van leerlingen, en anderzijds kenmerken van scholen, leerkrachten en klassen.

Centraal staan de vragen ‘hoe goed werkt ons onderwijs?’ en ‘wat werkt voor wie?’. Die vragen beantwoorden we voor een breed scala aan cognitieve en niet-cognitieve uitkomsten, meestal in het lager of het secundair onderwijs.

Het CO&-E heeft een rijke ervaring met het organiseren en het verwerken van resultaten van grootschalige toetsafnames (bijvoorbeeld de periodieke peilingen en de internationale studies PIRLS, TIMSS, ICILS en ESLC) en van longitudinale studies waarbij leerwinstmeting centraal staat (bijvoorbeeld het LOSO-, SIBO- en LiSO-onderzoek).

Website van de eenheid

Functie

Het CO&E zoekt een medewerker voor het Vlaamse luik van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Dit internationale onderzoek onder leiding van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) brengt de leesprestaties van leerlingen in het vierde leerjaar in kaart. Het verzamelt ook contextuele informatie aan de hand van vragenlijsten voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten.

Een vergelijking tussen de PIRLS-edities van 2006 en 2016 leverde overwegend slecht nieuws op. In een periode van tien jaar kende Vlaanderen een sterke achteruitgang in de leesvaardigheid van de leerlingen én wat betreft enkele kenmerken van het leesonderwijs en -klimaat. Het hoeft niet te verbazen dat beleidsmakers, onderzoekers en veel andere betrokkenen overtuigd waren van het belang van een nieuwe deelname aan PIRLS in 2021.

Daarvoor bundelde het CO&E de krachten met de onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ van de Universiteit Gent (professor Hilde Van Keer). Inmiddels zijn alle data voor PIRLS 2021 in Vlaanderen verzameld. Nu is het tijd om de prestaties van de Vlaamse leerlingen opnieuw in kaart te brengen en om verklarende factoren te identificeren. Dat doet ons PIRLS-team aan de hand van zowel kwantitatieve methoden als bijkomend kwalitatief onderzoek dat inzoomt op het pedagogisch-didactisch handelen van leraren.

Jij zal voornamelijk mee instaan voor de kwantitatieve analyses en de bijhorende rapportering. Je helpt de onderzoekscoördinator en de senior analist met een hele reeks descriptieve statistieken (aan de hand van o.a. de IDB Analyzer en de Data visualizer van de IEA) maar ook met complexere analyses zoals multiniveau regressie¬analyses. Je staat vervolgens mee in voor een heldere rapportering. Die neemt de vorm aan van onder meer een uitgebreide brochure, factsheets, infographics en een studiedag. Daarnaast kan jou gevraagd worden om mee te werken aan bijdragen voor wetenschappelijke en praktijkrelevante tijdschriften of voor congressen. Mogelijk word je ook ingeschakeld bij de rapportering over het kwalitatieve onderzoeksluik.

Meer informatie is te verkrijgen bij de onderzoekscoördinator en co-promotor dr. Katrijn Denies (tel.: +32 16 32 56 33, mail: katrijn.denies@kuleuven.be) of bij promotor prof. dr. Koen Aesaert (tel.: +32 16 37 47 74, mail: koen.aesaert@kuleuven.be).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 23/05/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 23/05/2022
Profiel
 • Je hebt een Masterdiploma in de pedagogische wetenschappen, psychologie, sociologie of een aanverwante discipline. Heb je een ander diploma dat je ook een grondige kennis van statistische methodes of van het talenonderwijs opleverde (bijvoorbeeld master in de statistiek resp. master in de taal- en letterkunde) en combineer je dit met de nodige interesse in alle aspecten van deze opdracht? Dan ben je ook welkom om te kandideren.
 • Je hebt een kritische analytische geest. Je ziet interessante onderzoeksvragen en je bent bereid om mee op zoek te gaan naar de beste manier om deze te beantwoorden.
 • Je hebt interesse in het lager onderwijs en in het bijzonder in het onderwijs begrijpend lezen.
 • Je hebt zin om je tanden te zetten in een reeks statistische analyses die variëren van eerder eenvoudige beschrijvingen tot complexere modellen. Idealiter heb je al een grondige kennis van statistische methodes. Heb je deze nog niet, dan heb je minstens een goede basiskennis en ben je bereid om deze snel uit te breiden onder begeleiding van een senior analist.
 • Je kan je feilloos uitdrukken in het Nederlands. Je hebt ook een goed oog voor de visuele weergave van onderzoeksresultaten. Daardoor kan je complexe materie overbrengen op een heldere en aantrekkelijke manier. Let op: doordat het rapporteren een essentiële component van deze job is en het om een kortlopend contract gaat, kunnen we je kandidatuur helaas niet in beraad nemen als je het Nederlands niet beheerst.
 • Je kan goed zelfstandig werken maar bent eveneens bereid om kennis en ervaringen te delen met collega’s. Door over de grenzen van je eigen onderzoek heen te kijken, draag je bij aan de goede en aangename werking van het CO&E als inspirerende onderzoeksomgeving.
 • Je kan discreet werken. De onderzoeksresultaten zullen nog zeker tot december 2022 onder embargo staan en de respondenten hebben recht op een anonieme verwerking van hun gegevens. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je dit vertrouwen niet schaadt.
Aanbod
 • We bieden een voltijdse tewerkstelling van 6 maanden aan. Een deeltijdse tewerkstelling is zeker bespreekbaar.
 • We mikken op een start op maandag 4 juli. Ben je dan nog niet beschikbaar? Of wil je deeltijds werken en start je graag vroeger? Laat het ons weten. Voor de ideale kandidaat kunnen we ons flexibel opstellen.
 • Je krijgt de gelegenheid om mee te werken in de laatste fase van een grootschalig, internationaal project dat een reële bijdrage vormt voor het onderwijsveld.
 • Je komt terecht in een bruisend onderzoekscentrum, bij collega’s die gebeten zijn door onderwijsonderzoek en die je met plezier bijstaan bij het uitvoeren van je taken.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.