Go to the content

Volledig gefinancierd doctoraatsproject in de sociale psychologie (Effect van het zelfbeeld op morele oordelen en gedragingen) aan de KU Leuven

We bieden een volledig gefinancierde vierjarige doctoraatspositie aan (gefinancierd door Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, FWO) in het Laboratorium voor Experimentele Sociale Psychologie (LESP) van de KU Leuven. LESP maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Methoden, Individuele en Culturele Verschillen, Affect, en Sociaal Gedrag (MICAS) in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. LESP wordt geleid door prof. Vera Hoorens en bestaat vanaf het najaar van 2023 uit 4 doctoraatsstudenten, 2 onderzoeksstagiairs en 10-12 masterproefstudenten. Het is een levendige, cohesieve en productieve onderzoeksgroep, sterk toegewijd aan het bevorderen van samenwerking, Responsible Research Practices, en FAIR en Open Science. Als doctoraatsstudent zal je de doctoraatsopleiding van de faculteit volgen. Je zal bijna al je tijd besteden aan je doctoraatsonderzoek en de doctoraatsopleiding, met minimale onderwijs- en administratieve taken. Je promotoren en belangrijkste adviseurs zijn Prof. Vera Hoorens (LESP) en Prof. Sara Hodges, University of Oregon (USA).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. Vera Hoorens, +32 16 32 60 28, vera.hoorens@kuleuven.be, of prof. Sara Hodges, sdhodges@uoregon.edu. Solliciteren kan via het online sollicitatiesysteem van de KU Leuven. Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview, dat in een hybride formaat kan plaatsvinden. Kandidaten worden op een lopende basis geëvalueerd, waardoor de vacature vervroegd afgesloten kan worden. Kandidaten met een sterke interesse om te solliciteren maar die verwachten dit pas later in de reactietermijn te kunnen doen (bv. wegens examens) worden daarom aangemoedigd om een intentieverklaring te sturen (per e-mail aan Vera.Hoorens@kuleuven.be).

Solliciteer met:1. Een motivatiebrief (in het Engels)2. Een CV (in het Engels)3. Een academische tekst die je hebt geschreven, bijvoorbeeld een masterproef (in het Engels, Nederlands, Duits of Frans)4. Twee referentiebrieven.

De startdatum is af te spreken, maar valt idealiter tussen 1 september en 1 oktober 2023.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/07/2023 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

English

Sector

Health Care
Apply before: 03/07/2023

Website van de eenheid

Project

Je zal werken aan het project "Maakt het gevoel heiliger te zijn dan anderen iemand moreel beter of slechter? Het effect van het geloof in morele superioriteit op morele oordelen, gedragingen, en sanctionering", gefinancierd door FWO (subsidienummer G052023N). De meeste mensen denken dat ze moreel beter zijn dan anderen. Ze denken bijvoorbeeld dat ze eerlijker en rechtvaardiger zijn, en minder haatdragend of wraakzuchtig dan gemiddeld. Er is echter weinig bekend over de effecten van dit geloof op hoe mensen moreel goede of slechte gedragingen beoordelen, op de keuzes die ze maken in situaties waarin hun morele normen in het geding zijn (bv. als ze in een competitie vals kunnen spelen), en op de mate waarin ze moreel goed gedrag van anderen belonen en moreel slecht gedrag van anderen bestraffen. Eerder onderzoek suggereert hier tegenstrijdige hypothesen over. Het is belangrijk die te onderzoeken omwille van de robuuste evidentie voor het wijdverspreide geloof in de eigen morele superioriteit en omwille van de, in andere contexten aangetoonde, belangrijke rol van het zelfbeeld bij gedragskeuzes. Het is ook belangrijk om ze te onderzoeken omdat er een moreel aspect zit aan tal van keuzes die mensen dagelijks maken en aan vrijwel alle grootschalige maatschappelijke uitdagingen, van het beteugelen van pandemieën tot het bestrijden van armoede. In dit project vergelijken we hypothesen over de relatie tussen het geloof in de eigen morele superioriteit en morele oordelen en keuzes. We zullen dit doen door middel van experimenten en een longitudinale studie. Als predoctoraal onderzoeker zal je een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding en uitvoering van de studies, de analyse en interpretatie van de gegevens, de publicatie van het onderzoek en de verspreiding van de resultaten bij een breder publiek. Je neemt deel aan de wekelijkse labmeetings van het LESP, maar ook aan seminars in en buiten de onderzoeksgroep, en aan regelmatige online bijeenkomsten met het onderzoeksteam.

Profiel

Je bent een recent afgestudeerde Master in Psychologie of Research Master in een van de Gedrags- of Sociale Wetenschappen, of je studeert ten laatste in september 2023 af.

 • Je bent afgestudeerd of verwacht af te studeren met uitstekende cijfers.
 • Je bent gedreven om te promoveren in de sociale psychologie.
 • Je hebt een grote belangstelling voor onderzoek over het zelfconcept en/of moreel gedrag.
 • Je hebt een sterke basis in onderzoeksmethodes en statistiek (inclusief statistische pakketten).
 • Je bezit de wens en het vermogen om je methodologische en statistische vaardigheden verder uit te breiden.
 • Ervaring of kennis m.b.t. experimenteel en/of longitudinaal onderzoek en de analyse van gegevens van dergelijk onderzoek strekt tot aanbeveling.
 • Je beheerst het Engels uitstekend.
 • Kennis van het Nederlands of een andere Europese taal is een troef, maar is niet vereist.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent goed georganiseerd en in staat om initiatief te nemen en zelfstandig te werken.
 • Je bent tegelijk flexibel en je hebt een collegiale houding.
 • Je zet je in voor "FAIR and Open Science", Onderzoeksethiek, en "Responsible Research Practices".
 • Je bent bereid om naar België te verhuizen en om te reizen voor onderzoek en conferenties.
Aanbod

Wij bieden:

 • Een voltijdse aanstelling, in eerste instantie voor de duur van een jaar, maar bij goed functioneren 4 jaar in totaal.
 • Uitstekende onderzoeksfaciliteiten.
 • Cohesieve en ondersteunende onderzoeksgroepen, geleid door toegewijde professoren.
 • Stimulerende, creatieve omgevingen met een uitstekende internationale reputatie en vele internationale samenwerkingen.
 • Mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling door middel van seminaries in onderzoeksgroepen van de KU Leuven en de University of Oregon, de Doctoral School for the Humanities and Social Sciences van de KU Leuven, en kansen om deel te nemen aan nationale en internationale Summer Schools en conferenties.
 • Bijkomende voordelen voor academisch personeel van KU Leuven: betaalde vakantiedagen, terugbetaling van kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige ziekte- en hospitalisatieverzekering, korting in universitaire restaurants, sport- en culturele faciliteiten, enz...

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.