Go to the content

Volledig gefinancierd doctoraatsproject in de experimentele sociale psychologie (Stereotypes en verbale communicatie over sociale groepen) aan de KU Leuven

We bieden een volledig gefinancierde vierjarige doctoraatspositie aan (financiering door FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) in het Laboratorium voor Experimentele Sociale Psychologie (LESP) van de KU Leuven. LESP maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Methoden, Individuele en Culturele Verschillen, Affect, en Sociaal Gedrag (MICAS) in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. LESP wordt geleid door prof. Vera Hoorens en bestaat vanaf het najaar van 2023 uit 4 doctoraatsstudenten, 2 onderzoeksstagiairs en 10-12 masterproefstudenten. Het is een levendige, cohesieve en productieve onderzoeksgroep, sterk toegewijd aan het bevorderen van samenwerking, Responsible Research Rractices en FAIR and Open Science . Als doctoraatsstudent volg je de doctoraatsopleiding van de faculteit. Je besteedt bijna al je tijd aan je doctoraatsonderzoek en de doctoraatsopleiding, met minimale onderwijs- en administratieve taken. Je promotoren en belangrijkste adviseurs zijn Prof. Vera Hoorens (LESP) en Prof. Susanne Bruckmüller, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg (Duitsland). De taalfilosoof Prof. Filip Buekens van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (KU Leuven) is bij het project betrokken in een adviserende rol.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. Vera Hoorens, +32 16 32 60 28, vera.hoorens@kuleuven.be of prof. Susanne Bruckmüller, susanne.bruckmueller@fau.de.

Solliciteren kan via het online sollicitatiesysteem van de KU Leuven. Kandidaten worden op een lopende basis geëvalueerd, waardoor de vacature vervroegd afgesloten kan worden. Kandidaten met een sterke interesse om te solliciteren maar die verwachten dit pas later in de reactietermijn te kunnen doen (bv. wegens examens) worden daarom aangemoedigd om een intentieverklaring te sturen (per e-mail aan Vera.Hoorens@kuleuven.be). Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview, dat in een hybride formaat kan plaatsvinden.
Solliciteer met:1. Een motivatiebrief (in het Engels)2. Een CV (in het Engels)3. Een academische tekst die je hebt geschreven, bijvoorbeeld een masterproef (in het Engels, Nederlands, Duits of Frans)4. Twee referentiebrieven.

De startdatum is af te spreken, maar valt idealiter tussen 1 september en 1 oktober 2023.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/07/2023 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

English

Sector

Marketing & Communication - Health Care
Apply before: 03/07/2023

Website van de eenheid

Project

Je zal werken aan het project "Zijn oude mensen wijs, of zijn ze wijzer dan jongeren? Hoe de verwoording van claims over groepen stereotypen verspreidt", gefinancierd door het FWO (subsidienummer G053623N). Hoe mensen denken over sociale groepen (bv. leeftijds-, gender-, beroeps-, religieuze en ethnische groepen) blijkt niet alleen uit de inhoud van wat ze over die groepen zeggen of schrijven, maar ook uit hoe ze dat verwoorden. Omdat de meeste lezers en toehoorders bij verbale communicatie meer letten op de inhoud dan op de verwoording, kan die verwoording ongemerkt een impact hebben op hoe lezers en toehoorders denken over de beschreven groep(en). Een belangrijk maar nog onvoldoende bestudeerd aspect van de verwoording van mededelingen over sociale groepen is hun vergelijkende formaat , de mate waarin, en de manier waarop de claims expliciteren dat het om een vergelijking gaat. De bewering Oude mensen zijn wijs expliciteert bijvoorbeeld geen vergelijking, al suggereert ze dat oude mensen wijzer zijn dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Oude mensen zijn wijzer dan jongere mensen expliciteert de vergelijking wel. Vanuit een puur formeel-logisch standpunt expliciteert Jongere mensen zijn minder wijs dan oude mensen dezelfde vergelijking, maar wie deze bewering leest of hoort zal er waarschijnlijk iets heel anders onder verstaan. In dit project onderzoeken we determinanten van het vergelijkende formaat dat communicatoren gebruiken, en hoe dit vergelijkende formaat vervolgens de interpretatie van hun beweringen door hun lezers of toehoorders stuurt. We onderzoeken ook de mate waarin, en de manier waarop, deze processen samen bijdragen aan de verspreiding van stereotypes. Het project zal hypothesen testen die voortvloeien uit theorieën en bevindingen uit de sociale en de cognitieve psychologie, de taalkunde, en de filosofie.
Als predoctoraal onderzoeker zal je een belangrijke rol spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van de experimenten, het analyseren en interpreteren van de gegevens, het publiceren van het onderzoek, en het verspreiden van de resultaten ervan naar een breder publiek. Je zal deelnemen aan wekelijkse labmeetings van het LESP, seminars binnen en buiten de onderzoeksgroep, en regelmatige online bijeenkomsten met Susanne Bruckmüller.

Profiel


Je bent een recent afgestudeerde of binnenkort afstuderende (ten laatste in september 2023) Master in Psychologie of Research Master in een van de Gedrags- of Sociale Wetenschappen.

 • Je bent afgestudeerd of verwacht af te studeren met uitstekende cijfers.
 • Je bent gedreven om te promoveren op het gebied van experimentele sociale psychologie, en om dat meer specifiek te doen met een project op het kruispunt van verbale communicatie en sociale cognitie.
 • Je hebt een sterke basis in onderzoeksmethodes en statistiek (inclusief statistische pakketten). Je hebt zowel de wens als het vermogen om je methodologische en statistische vaardigheden uit te breiden
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Engels.
 • Goede kennis van het Nederlands en/of Duits (of een andere Europese taal) is een troef, maar is niet vereist.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent goed georganiseerd en in staat om initiatief te nemen en zelfstandig te werken.
 • Je bent ook flexibel en je hebt een collegiale houding.
 • Je zet je in voor FAIR and Open Science , Onderzoeksethiek en Responsible Research Practices .
 • Je bent bereid om naar België te verhuizen en te reizen (voornamelijk in Europa, met name Duitsland) voor onderzoek en conferenties.
Aanbod


Wij bieden:

 • Een voltijdse aanstelling, in eerste instantie voor de duur van een jaar, maar bij goed functioneren voor 4 jaar in totaal.
 • Uitstekende onderzoeksfaciliteiten.
 • Cohesieve en ondersteunende onderzoeksgroepen, geleid door toegewijde professoren en ingebed in stimulerende, creatieve omgevingen met een uitstekende internationale reputatie en vele internationale samenwerkingen.
 • Mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling door middel van seminaries in verschillende onderzoeksgroepen aan de KU Leuven en FAU, de Doctoral School for the Humanities and Social Sciences van de KU Leuven, en kansen om deel te nemen aan nationale en internationale Summer Schools en conferenties.
 • Bijkomende voordelen voor het academisch personeel van de KU Leuven: betaalde vakantiedagen, terugbetaling van kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige ziekte- en hospitalisatieverzekering, korting op toegang tot universitaire restaurants, sport- en cultuurfaciliteiten, enz...


How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.