Go to the content

Teamcoach De Wissel

De Wissel is een organisatie in de jeugd- en gezinszorg én de samenleving. Aan de Diestsevest, op een boogscheut van het Leuvense station, is de werking ‘de Rotonda’ gevestigd. Door een bijkomende erkenning “veilig verblijf”, zal de Wissel daar een nieuwe werking ‘Het Vertrek’ opstarten. De Rotonda en het Vertrek zullen nauw met elkaar verbonden zijn.

E-mail naar komenwerken@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in het onderwerp "Sollicitatie Teamcoach”

Mocht je vragen hebben, twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met helen.debrauwere@wissel.be of +32491 891237. Meer uitleg wordt met graagte gegeven.

Sector

Social Services
Apply before: 02/05/2022

Wie we zijn:

De Wissel wil werken aan een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.

Onze waarden: samen, graag zien, doen en grenzen verleggen.

De Wissel wil jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen.

Haar afdeling De Rotonda is een begeleidingsinitiatief voor jongeren en hun context. Zij biedt individuele en contextbegeleiding aan, terwijl de jongere thuis woont, zelfstandig woont of in de leefgroep verblijft. De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende en warme aandacht voor de jongere en haar netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.

Wie we zoeken:

De Rotonda zoekt een gedreven teamcoach die in nauwe samenwerking met de projectverantwoordelijke en de teamleden de bestaande werking wil verder zetten en het nieuwe project mee wil uitbouwen.

Je bent als teamcoach verantwoordelijk voor de teamwerking.

Je bent de eerste aanspreekpersoon voor je team en de individuele teamleden: je staat in voor de coaching van je medewerkers en dit zowel ‘on the job’ als op afstand.

Je opdracht:

De opdracht van De Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen je werkt.  Je coördineert en leidt het teamproces en neemt expliciet het procesmatig functioneren van de teams als uitgangspunt. Hierdoor optimaliseer je het werkklimaat en ondersteun je een kwaliteitsvolle begeleiding.

Je staat in voor de begeleiding, coaching en supervisie van het team en haar individuele leden, met specifieke aandacht voor ondersteuning in en tijdens een transitie- en ontwikkelingsproces naar de nieuwe werking. Je beheert de in- en uitstroom van je team. Je staat voor diversiteit en het verschil. Dit krijgt situationeel vorm in een warm onthaal, delegeren, motiveren, enthousiasmeren en begrenzen, bijsturen van de teamleden via coaching en functioneringsgesprekken.

Je bent eindverantwoordelijke voor de werkplanning en continuïteit.

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, leiden en structureren van de teamvergadering en inhoudelijke teams (in samenspraak met de trajectbegeleider) en voor opvolging van de gemaakte afspraken.

Je bevordert en borgt een veilig team- en samenwerkingsklimaat, waardoor mensen met meer mogelijkheden, met resultaat en plezier samenwerken.

Je brengt vormings-en trainingsnoden in kaart zowel individueel als op teamniveau. Een project in opbouw vraagt een grote wendbaarheid van ieder die betrokken is. Samen installeren en corrigeren, steeds opnieuw, een flexibele instelling dus. Je cultiveert deze ingesteldheid. Je werkt vanuit je rol actief mee aan de verdere ontwikkeling en de vernieuwing, samen ook met de Projectverantwoordelijke. En anderzijds ben je een baken voor je team, biedt je stabiliteit aan.

Je bent doordrongen van de basisvisie van De Wissel en van CANO

(www.canovlaanderen.be). Je staat open voor en draagt bij tot nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen de maatschappij.

Je kan je vinden in het basisconcept van het Vertrek zoals uitgeschreven, een concept dat niet statisch is (te verkrijgen op vraag).

Belangrijke kenmerken voor ons in je werk:

-Je bent procesgericht en verbindend

-Je bent empathisch, kan actief luisteren en open bevragen

-Je enthousiasme en je engagement is aanstekelijk

-Je communicatie is klaar en duidelijk

-Je bent positief confronterend

-Je bent consequent en werkt methodisch

-Je bent kritisch en nieuwsgierig: je formuleert alternatieven

-Je kan loslaten om een volgende stap te zetten of bij te sturen

-Je hebt een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit

-Je herkent je als mens in de waarden van de Wissel.

Wat we verder verwachten:

Een basisopleiding bachelor of graduaat in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring

Minimum 3 jaar ervaring in coaching of coachend leidinggeven

Een wil tot bijkomende vorming

Rijbewijs B

Een engagement voor langere termijn

Wat we je bieden:

Een veelzijdige en boeiende job in een nieuw samengesteld team

Tewerkstellingspercentage bespreekbaar (vanaf 70%)

Supervisie mogelijkheden intern en extern

Bijscholingskansen

Coaching on the job

Verloning: barema B1A Bis, PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit, we volgen daarin het advies van Agentschap Opgroeien.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.