Go to the content

STAGEBEGELEIDER AAN DE EDUCATIEVE MASTER IN DE ECONOMIE

De educatieve master in de economie bereidt studenten voor op een baan als leraar economie en handel. Dankzij deze masteropleiding verwerven studenten een geïntegreerde en onderzoeksgebaseerde expertise, bestaande uit (1) (bedrijfs)economische, (2) pedagogisch-onderwijskundige en (3) vakdidactische competenties.

Naast inzichten in (bedrijfs)economie en vakdidactiek economie verwerven studenten de nodige pedagogische vaardigheden om het leraarschap te kunnen waarmaken. De opleiding benadrukt dat leraar zijn meer omvat dan enkel lesgeven en wil studenten trainen in het concreet uitoefenen van het brede takenpakket van de leraar. De opleiding wordt verzorgd op 9 campussen in Vlaanderen.

Website van de eenheid https://feb.kuleuven.be/eme

Functie

Je staat de verantwoordelijke(n) van de educatieve master in de economie bij in de volgende domeinen:

 • Stagebegeleiding (trajectbegeleiding van studenten uit de lerarenopleiding)
 • Assistentie bij en gedeeltelijk verzorgen van praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals ‘vakdidactische toepassingen in de economie’
 • Algemene ondersteuning van de werking van de opleiding.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Kristof De Witte, tel.: +32 16 32 66 56, mail: kristof.dewitte@kuleuven.be

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 07/06/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 07/06/2022
Profiel

Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma in een (bedrijfs)economische richting

 • Je bent in het bezit van het diploma van leraar, educatieve master, of geaggregeerde voor het secundair onderwijs (groep 2), of geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs
 • Je hebt bij voorkeur ten minste vijf jaar onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs in het vakgebied economie/handel
 • Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk
 • Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluatiecriteria en creëer je ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten
 • Je behartigt de belangen van de KU Leuven in directe contacten met de stagementoren en onderhoudt goede relaties met de stageplaatsen
 • Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Je toont belangstelling voor en vertrouwdheid met (vak)didactische, vakoverschrijdende, en/of algemeen pedagogische onderwerpen
 • Bijkomende ervaring in onderwijskundige activiteiten (bv. door publicaties, organisatie van nascholingen) strekt tot aanbeveling
 • Ervaring in het BSO onderwijs en/of het werken met didactische boekhoudpakketten strekt tot aanbeveling
Aanbod

Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling (10 tot 20%) van bepaalde duur voor 1 jaar, mogelijks hernieuwbaar. Er bestaat de mogelijkheid tot detachering vanuit de school.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.