Go to the content

Senioronderzoeker circulaire economie

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De focus van het HIVA-onderzoeksteam 'klimaat en duurzame ontwikkeling' ligt op de thema's circulaire economie, just transition, werkgelegenheidsimpact van groene transities, klimaatbeleid en milieubelastingen. Ons onderzoek wordt gekaderd in internationale of nationale onderzoeksprogramma's (bv. Horizon Europe), of wordt uitgevoerd in opdracht van Europese, Belgische, federale, Vlaamse of lokale overheden.

Website van de eenheid https://hiva.kuleuven.be/nl

Functie

Als senioronderzoeker voer je onderzoek uit in het kader van het SBO-project MICHELLE.
De vragen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Zal de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen leiden tot meer of minder banen? Welke sectoren zullen winnen en welke verliezen?
 • Welke nieuwe/aangepaste vaardigheden zullen nodig zijn in de circulaire economie?
 • Welke impact op de sociale economie, op de informele economie en welke interacties met andere megatrends, waaronder de deeleconomie en Industrie 4.0?

Daarnaast zal je betrokken worden bij andere onderzoeken, vooral over circulaire economie.

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Kris Bachus, tel.: +32 16 32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/08/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 02/08/2022
Profiel
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in sociologie, (toegepaste) economische wetenschappen, politieke wetenschappen, handelswetenschappen of bestuurskunde. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde socio-economische voeling of voeling met beleidsonderzoek. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je bent gebeten door de circulaire economie en je bent gedreven om zelf mee input te geven aan het toekomstige beleid en onderzoek hierover. Je hebt voorafgaand reeds ervaring opgedaan in toegepast of basisonderzoek. Als je reeds een doctoraat hebt behaald, vormt dit een meerwaarde.
 • Idealiter heb je een 4-tal jaar onderzoekservaring, met of zonder een doctoraat op zak. Ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden is een plus.
 • Kennis over circulaire economie en/of arbeidsmarkt is een pluspunt.
 • Je bent sterk in analytisch denken en ambitieus ingesteld.
 • Je bent sterk in communicatie, zowel mondeling (presentaties) als schriftelijk (onderzoeksrapporten en artikels schrijven). Naast het Nederlands kan je dit ook vlot in het Engels.
 • Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.
Aanbod
 • Een contract van één (junior) of twee jaar (senior) als ‘wetenschappelijk medewerker’, met grote kans op verlenging mits positieve evaluatie.
 • Een competitief loon, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer en andere extralegale voordelen.
 • Een aangename werksfeer in een jonge en zeer gemotiveerde onderzoeksgroep. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer, dat ook rekening houdt met de post-COVID maatschappij.
 • Interessante mogelijkheden tot het volgen van opleiding en tot doorgroeien.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.