Go to the content

PROFESSOR WERKTUIGKUNDE: DIMENSIONELE METROLOGIE

De KU Leuven heeft een vacature voor een voltijdse (junior of senior) professor in het domein van dimensionale metrologie. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekend onderzoeksdossier, een sterke oriëntatie naar samenwerking met de industrie, en onderwijsexcellentie in het domein van dimensionale metrologie en productietechnologie.

De succesvolle kandidaat zal leiding geven aan de Manufacturing Metrology groep binnen het onderzoeksdepartement Werktuigkunde. Het departement is betrokken bij een groot aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten (https://mech.kuleuven.be/en/research/). Het is bovendien zeer succesvol in valorisatieactiviteiten, waaronder de oprichting van spin-offbedrijven (bv. Nikon Metrology, Materialise, 3DSystems-LayerWise, Siemens Industry Software). Productietechnologie is een van de focusdomeinen van het departement.

De nieuwe professor wordt ook lid van de onderwijsfaculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, die toepassingsgerichte, academische ingenieursopleidingen aanbiedt op zeven campussen in Vlaanderen. De belangrijkste onderwijstaken zullen gesitueerd zijn op Groep T Leuven Campus (https://www.kuleuven.be/campusgroept), een internationale en ondernemende ingenieurscampus in het centrum van Leuven. Elk jaar schrijven meer dan 2200 studenten zich op deze campus in voor bachelor- en masterprogramma's, die zowel in het Engels als het Nederlands worden aangeboden.

De faculteit, het departement en de campus kunnen bouwen op een solide onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur, uitgebreide regionale, nationale en internationale netwerken en connecties met bedrijven en non-profitorganisaties in België en het buitenland.Website van de eenheid

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:• Prof. Dr. ir. Wim Dewulf, voorzitter van Campus Groep T Leuven (wim.dewulf@kuleuven.be, tel. +32 16 37 28 81) of• Prof. Dr. ir. David Moens, vice-departementsvoorzitter van het Departement Werktuigkunde (david.moens@kuleuven.be, tel. +32 16 37 28 79).

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s)

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties

- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten)

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s)

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina)

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/08/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 16/08/2022
Opdracht
Onderzoek

Moderne fabricage realiseert producten met verhoogde complexiteit bij steeds nauwere toleranties en met gerichte oppervlaktetexturen. Dit stelt steeds hogere eisen aan de ontwikkeling en verbetering van nieuwe meettechnische concepten die robuuste, herleidbare metingen en kwaliteitscontrole mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke meetuitdagingen zijn complexe inwendige structuren gemaakt door additieve technieken, en micro-features met toleranties in het nanometerbereik. Bovendien vereist een steeds hogere productiviteit hoge meetsnelheden en mobiele en herleidbare in-proces metrologie. Bij gegevensverwerking kan het gaan om de verwerking van grote hoeveelheden data en kan de toepassing van AI-principes noodzakelijk zijn.

U zult daarom een onderzoeksprogramma op internationaal niveau ontwikkelen op het gebied van dimensionale metrologie. Uw onderzoek zal zich toespitsen op dimensionele en oppervlaktemetrologie van complexe onderdelen met behulp van geavanceerde en multi-sensor systemen (bv. tactiele, optische, en/of X-stralen CT), gebruik makend van het goed uitgeruste manufacturing metrology lab van de KU Leuven (https://www.mech.kuleuven.be/en/research/mm/services). Uw onderzoek zal zich bovendien richten op traceerbare in-proces metingen die real-time monitoring van dimensionele nauwkeurigheid en/of oppervlaktekwaliteit tijdens productieoperaties in een industrie 4.0 context mogelijk maken.

U voert gericht wetenschappelijk onderzoek uit, wat resulteert in doctoraten en publicaties die voldoen aan internationale normen en leiden tot een brede internationale erkenning, en helpt mee aan de uitbouw van een netwerk van (internationale) academische en industriële organisaties o.a. door de valorisatie van onderzoeksresultaten en specifiek door de levering van diensten aan bedrijven, gericht op een versterking van industriële innovatie.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij tot het pedagogisch project van de faculteit/universiteit via de begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatskandidaten.

Uw initiële onderwijstaken hebben betrekking op dimensionale metrologiecursussen op bachelor- en masterniveau op verschillende campussen. U hebt een uitgesproken belangstelling voor next-generation ingenieursonderwijs en bent bereid om tijdens uw loopbaan te evolueren naar een substantiële onderwijsopdracht op het gebied van metrologie en productietechnologie.

U ontwikkelt uw onderwijs in overeenstemming met de visie van de KU Leuven op activerend, blended en onderzoeksgericht onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden tot onderwijsprofessionalisering die de faculteit en de universiteit bieden.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening in functie van de noden en uw persoonlijke interesses.
U bent bereid om in samenwerking met de industrie en de overheid toegepaste onderzoeksprojecten uit te voeren en een netwerk van industriële partners op te zetten.
U bent actief betrokken bij de promotie van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen bij toekomstige studenten en neemt deel aan de informatie- en promotie-activiteiten van de faculteit.

Profiel

U hebt een doctoraat in een relevant vakgebied.
U hebt een gecombineerd onderwijs- en onderzoeksprofiel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften, boeken en proceedings van internationale conferenties. U beschikt over aantoonbare kwaliteiten met betrekking tot academisch onderwijs. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt. Ook industriële ervaring, een uitgebreid netwerk in de relevante industriële sector en/of een sterke staat van dienst op het gebied van samenwerking met de industrie zijn een pluspunt.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en hebt een coöperatieve instelling. Ook beschikt u over leidinggevende capaciteiten binnen een universitaire context.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.

Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden u een voltijdse betrekking in een intellectueel uitdagende omgeving. Afhankelijk van uw staat van dienst en uw kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de rangen van het hoger wetenschappelijk personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. In principe worden junioronderzoekers aangesteld als tenure-track docent voor een periode van 5 jaar; na deze periode en een positieve evaluatie worden ze definitief aangesteld als hoofddocent.

De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. Onze universiteit is sterk gericht op interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek en streeft naar internationale excellentie. In dit verband werkt de universiteit actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en biedt zij haar studenten academisch onderwijs dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Onlangs werd de KU Leuven geselecteerd als een van de 10 meest innovatieve universiteiten ter wereld.
U hebt de beschikking over een volledig uitgerust metrologielabo voor dimensionele en oppervlaktemetingen, dat zowel tactiele en optische als X-stralen CT-toestellen omvat.

U werkt in Leuven, een historische, dynamische en levendige stad in het hart van België, op 30 minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.