Go to the content

Junior Professor in synergistische verwerking van multisensorische gegevens voor audiovisueel begrip

In de groep Wetenschappen & Technologie van KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), onderzoeksgroep PSI (Processing of Speech and Images) is er een voltijdse tenure track academische vacature voor een professor (docent) in het domein van synergistische verwerking van multisensorische gegevens voor audiovisueel begrip. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksrecord en met onderwijscompetenties op het gebied van de aanstelling.De succesvolle sollicitant wordt aangesteld bij de onderzoeksafdeling ESAT-PSI van KU Leuven, die fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek verricht naar beeld- en spraakverwerking. Het afgelopen decennium heeft er een paradigmaverschuiving plaatsgevonden naar data-gedreven modellering en automatische patroonherkenning door machinaal leren op basis van grote hoeveelheden data. ESAT-PSI bevindt zich in de bevoorrechte positie om binnen dezelfde onderzoeksgroep uitgebreide expertise te hebben van zowel spraak- als beeldverwerking en machinaal leren. Deze multidisciplinaire configuratie is vrij zeldzaam, zelfs internationaal. ESAT-PSI wil deze kracht ten volle benutten door een specifiek mandaat te definiëren op de intersectie van gesproken taalbegrip, computervisie en machinaal leren.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:" Prof. dr. ir. Georges Gielen, voorzitter van het departement Elektrotechniek (ESAT), tel. +32-16-324076, e-mail: georges.gielen@kuleuven.be" Prof. dr. ir. Frederik Maes, hoofd van de onderzoeksafdeling ESAT-PSI, tel. +32-16-349025, e-mail: frederik.maes@kuleuven.be
U kunt uitsluitend solliciteren via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):" een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina s);" een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;" een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst);" een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina s);" uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina s);" uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);" uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/09/2023 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

English

Sector

Electronics & Engineering
Apply before: 29/09/2023

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

Het semantische niveau waarop spraakinterpretatie opereerde, kon lange tijd niet worden geëvenaard door visie. Deep learning heeft hierin een grote verandering teweeggebracht en beelden kunnen momenteel semantisch worden begrepen in een mate die tot voor kort niet haalbaar was. De huidige deep learning-modellen voor spraak-, tekst- en beeldverwerking worden getraind met enorme hoeveelheden data. Hoewel ze nuttig zijn in vele toepassingen en indrukwekkende resultaten laten zien in vele benchmarks, schieten ze nog tekort in vergelijking met het niveau van menselijk begrip en redenering. De oorzaak van dit falen kan worden toegeschreven aan hun monomodale leerparadigma's. Aangezien mensen hun interne representaties leren van multisensorische gegevens, waaronder gehoor, visie, gevoel, geur, is het niet verwonderlijk dat menselijk redeneren en intelligentie niet kan worden verwacht van monomodale modellen.
Daarom willen we het onderzoek versterken door multimodale modellen voor audiovisueel begrip te onderzoeken waarin in elk geval spraak en visie worden gecombineerd, de twee dominante informatiebronnen in de menselijke communicatieve en intelligentieontwikkeling. We verwachten dat deze onderzoekslijn impact zal genereren in verschillende toepassingen, zoals mens-machine-interactie, onder meer in de context van zelfrijdende voertuigen en robots, augmented reality, en semantische audiovisuele documentopvraging.
Om deze uitdaging het hoofd te bieden, zijn we op zoek naar een beloftevolle kandidaat met een achtergrond in gesproken taalherkenning en -begrip, die de brug legt met de beeldverwerkingsexpertise van ESAT-PSI teneinde deze in te zetten om de volgende generatie van multimodale modellen te bouwen die zijn getraind op basis van de enorme hoeveelheden audiovisuele gegevens.

 • U bouwt een onderzoeksgroep uit op internationaal niveau met een methodologische focus op multimodale modellen voor audiovisueel begrip.
 • U voert uw onderzoek uit in synergie met andere onderzoekers van ESAT-PSI en het departement: u brengt complementaire expertise aan en ontwikkelt deze verder binnen het domein van de aanstelling.
 • U begeleidt doctorandi in de ingenieurswetenschappen, trekt competitieve onderzoeksfinanciering aan en publiceert internationaal in gerenommeerde tijdschriften en conferenties in het bovengenoemde onderzoeksdomein.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek, ontwikkelt internationale samenwerkingen binnen het vakgebied van de aanstelling en draagt daarmee bij tot het versterken van de wetenschappelijke reputatie van het departement en de onderzoeksafdeling.
Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de bachelor- en/of masteropleidingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen of andere faculteiten, in aan het onderzoeksveld gerelateerde basis- of specialisatievakken, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Daarnaast draagt u bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door het begeleiden van bachelor-, master- en doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
Dienstverlening

Naast onderzoek en onderwijsgerelateerde taken wordt van u verwacht dat u bereid bent administratieve, organisatorische en promotionele taken op te nemen binnen de betrokken onderzoeksafdeling, departement en faculteit, alsook taken van meer algemene wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Profiel
 • U heeft een doctoraat in de ingenieurswetenschappen, bij voorkeur elektrotechniek, waarbij het onderwerp van uw doctoraatsproefschrift betrekking heeft op het onderzoeksveld in kwestie.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier met uitgebreide onderzoekservaring op postdoctoraal niveau in het gebied van deze vacature. De onderzoekskwaliteit blijkt onder meer uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften en conferenties, uit aangetoonde interdisciplinaire en internationale samenwerkingsverbanden en uit verworven nationale en internationale onderzoeksfinanciering.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.


De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.
 • De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • U werkt in Heverlee bij Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • U wordt aangesteld als tenure track docent. Vaste benoeming (tenure) en bevordering tot hoofddocent wordt dan bekomen na 5 jaar na positieve evaluatie en na het behalen van het B2-taalattest voor Nederlands.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.