Go to the content

Doctoraatsposite over pluricentrische variatie in schriftelijke communicatie in het Nederlandse taalgebied

De Faculteit Letteren (Onderzoekseenheid Taalkunde) en de onderzoeksgroepen QLVL en MIDI zoeken een doctoraatskandidaat voor het project “Pluricentrische perspectieven op schriftelijke communicatie in het Standaardnederlands”. Promotoren: Prof. dr. Albert Oosterhof (QLVL) en Prof. dr. Birgitta Meex (MIDI).

Onderzoeksgroep Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek (QLVL) richt zich op empirische, corpuslinguïstische studies van taalvariatie, met een specifieke nadruk op lexicale variatie (https://www.arts.kuleuven.be/ling/qlvl).

De MIDI-onderzoeksgroep richt zich op de studie van taal en interactie als een sociale en/of conceptuele praktijk zoals die kan worden waargenomen in verschillende interpersoonlijke settings, zoals spontane werkplek, alledaagse en andere sociale interacties, maar ook onderzoeksinterviews en experimenteel gecontroleerde face-to-facegesprekken (https://www.arts.kuleuven.be/midi).

Interesse?

Om te solliciteren moet a) een sollicitatiebrief waarin u motivatie en achtergrond met het oog op deze aanstelling uiteenzet en b) een curriculum vitae worden ingestuurd. De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een interview, dat zal plaatsvinden in de week van 8 of 15 augustus 2022. Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Albert Oosterhof, tel.: +32 3 502 15 43, mail: albert.oosterhof@kuleuven.be of prof. dr. Birgitta Meex, tel.: +32 3 502 15 45, mail: birgitta.meex@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/07/2022 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands - English

Sector

Other
Apply before: 21/07/2022

Website van de eenheid

Project

Een taalgebied zoals het Nederlandse bestaat uit verschillende centra, in verschillende landen, van waaruit de standaardtaal en haar ontwikkeling worden aangestuurd. Dat pluricentrische perspectief is relevant voor grammaticale en lexicale verschillen, maar kan ook toegepast worden op tekstkenmerken die vooral een functie hebben in de communicatieve context. Terwijl verschillen tussen landen in het gebruik van verbale communicatie-elementen in sommige publicaties vooral in crossculturele context werden geplaatst, levert die pluricentrische benadering van taalgebruik een breder perspectief op. Behalve de factor cultuur kunnen ook aspecten van taalvariatie, meertalige context, taal- en communicatiebeleid en onderwijs invloed hebben op schriftelijke communicatie. Dit project behelst corpusonderzoek naar taalgebruiksverschijnselen in schriftelijke communicatie in de landen van het taalgebied. Daarbij focussen we in dit project op Vlaanderen, Nederland en de Caribische eilanden waar Nederlands een officiële taal is. Het corpusonderzoek richt zich op een aantal tekstgenres (o.a. advertenties en technische genres). In dat materiaal zullen stijl- en tekstkenmerken geïdentificeerd worden (zoals passieven, naamwoordstijl en gebruik van aanspreekvormen) om pluricentrische variatie in schriftelijke communicatie in kaart te brengen

De kandidaat zal de volgende taken uitvoeren:

● Een literatuuroverzicht tot stand brengen.
● Corpusmateriaal verzamelen.
● Contacten onderhouden met collega’s en anderen die materiaal kunnen aanleveren uit andere delen van het taalgebied.
● Het verzamelde materiaal kwantitatief en kwalitatief analyseren.
● De bevindingen presenteren tijdens conferenties.
● De resultaten publiceren in tijdschriften met leescomité.
● De resultaten publiceren en presenteren op populairwetenschappelijke fora.
● Deelnemen aan de doctoraatsopleiding van de KU Leuven.
● Bijdragen aan het zoeken naar vervolgfinanciering.
● Inbreng hebben in onderwijstaken in het domein van Nederlandse taalbeheersing en Meertalige en Technische Communicatie.

Profiel

Kandidaten die aan de volgende kwalificaties voldoen, komen in aanmerking om te solliciteren:
● Een masterdiploma in Taal- en Letterkunde of Meertalige Communicatie met afstudeerrichting Nederlands of vergelijkbare vakgebieden. Laatstejaars studenten die hun studie voltooien voor oktober 2022 kunnen eveneens solliciteren.
● Excellente onderzoeksvaardigheden (zowel in kwalitatieve als kwantitatieve methodes).
● Beheersing van het Nederlands op moedertaalniveau.
● Belangstelling voor onderzoek naar de taalbeheersing van het Nederlands in verschillende delen van het taalgebied en met betrekking tot verschillende tekstgenres.
● Een op samenwerking gerichte ingesteldheid en de vaardigheid om in een team te werken, maar ook zelfstandig taken uit te voeren.

● Uitstekende beheersing van het Engels.

Eerdere werkervaring en/of onderzoek in het relevante domein is een pluspunt.

Aanbod

We bieden een fulltime aanstelling voor drie jaar, vanaf 1 oktober 2022. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Een uitbreiding met één jaar is mogelijk afhankelijk van succesvolle aanvragen voor vervolgfinanciering. U zult werken in een op onderzoek gerichte, uitdagende omgeving van de Antwerpse campus van de KU Leuven, Faculteit Letteren. Het salaris is in overeenstemming met de universitaire loonschalen voor doctoraatsstudenten.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.