Go to the content

(Doctoraats-)onderzoeker Beslissingsondersteuning met Kennisgebaseerde AI

De "DTAI @ Campus De Nayer" groep verricht onderzoek naar praktische toepassingen van Artificial Intelligence technologie. Ze bestaat uit een tiental onderzoekers en maakt deel uit van de grotere DTAI groep (https://dtai.cs.kuleuven.be, voornamelijk gevestigd in Leuven) en de EAVISE groep (http://www.eavise.be, een multidisciplinaire onderzoeksgroep volledig gevestigd op Campus De Nayer).

KU Leuven Campus De Nayer is gelegen in Sint-Katelijne-Waver, vlakbij Mechelen. Campus De Nayer is vlot bereikbaar met de trein (er is een station op 200m, met om het half uur treinen naar zowel Antwerpen als Mechelen/Brussel) en de auto (de autosnelweg E19 ligt op 10 minuten).

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Joost Vennekens, tel.: +32 15 68 82 35, mail: joost.vennekens@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 12/07/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands - English

Sector

ICT & Data - Electronics & Engineering
Apply before: 12/07/2022

Website van de eenheid

Project

Bedrijven nemen elke dag vele tientallen of honderden beslissingen. Ondanks de grote impact van deze beslissingen, krijgen werknemers hierbij in veel bedrijven maar weinig ondersteuning. In dit onderzoek, zal je methodes bestuderen en ontwikkelen die deze situatie kunnen verbeteren. Hiervoor zal je gebruikmaken van state-of-the-art technieken uit het domein van Kennisrepresentatie en Redeneren, een bloeiend subdomein van het vakgebied van Artificiële Intelligentie. Je beantwoordt onderzoeksvragen zoals:

  • Welke methodologie kan gebruikt worden om kennis en informatie die relevant is voor het maken van beslissingen te verzamelen?
  • Hoe kan deze kennis het best worden voorgesteld in een krachtige, state-of-the-art logische taal?
  • Welke logische inferentiemethodes en -algoritmes kunnen op deze kennis worden toegepast om zo te zorgen voor een betere ondersteuning bij het maken van beslissingen in het bedrijf?


Dit onderzoek maakt deel uit van een project in samenwerking met verschillende industriële partners. Je zal bij dit onderzoek dan ook nauw samenwerken met deze bedrijven. Op deze manier kan je er zeker van zijn dat je onderzoek reële problemen zal aanpakken en dat je resultaten effectief in de praktijk gebruikt zullen worden.

Profiel
  • Je hebt (of behaalt binnenkort) een masterdiploma Computerwetenschappen, Informatica, Elektronica-ICT, (industriële) ingenieurswetenschappen, Artificiële Intelligentie of gelijkaardig.
  • Kennis van logische Artificiële Intelligentie en/of Kennisrepresentatie technologie is een pluspunt.
  • Goede kennis van Nederlands of Engels is noodzakelijk. Omwille van de vereiste samenwerking met Vlaamse bedrijven, is kennis van Nederlands is een groot pluspunt.
Aanbod

Wij bieden:

  • Een voltijdse betrekking voor 4 jaar (afhankelijk van gunstige evaluaties). Het voorgestelde onderzoek kan gebeuren als onderdeel van een doctoraatstraject, maar dit is niet noodzakelijk. De beslissing om al dan niet een doctoraatstraject op te starten kan genomen worden in samenspraak met de promotor van dit onderzoek.
  • Een stimulerende academische omgeving aan een van Europa's meest innovatieve onderzoeksuniversiteiten
  • Een competitief loon volgens de geldende barema's.


How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.