Go to the content

Business development manager

Het CLT is op zoek naar een Business development manager voor de uitbouw van een winstgevend privaat aanbod rond taalopleidingen, cultuur en taalbeleving en de uitrol van innovatieve projecten.

Interesse? Laat het ons weten via maryse.boufflette@clt.kuleuven.be

Language

Nederlands - English

Sector

Marketing & Communication

Functieomschrijving

Het CLT zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een innovatieve business development manager. De nieuwe medewerker wordt lid van het directieteam.

Kernopdracht

De uitbouw van een winstgevend privaat aanbod rond taalopleidingen, cultuur en taalbeleving en de uitrol van innovatieve projecten.

Kerntaken

 • In lijn met de visie van het centrum en in overleg met het directieteam, het CLT-aanbod vernieuwen en uitbreiden, vooral privaat maar ook gesubsidieerd.
 • Nieuwe kansen en doelgroepen in de markt detecteren en een behoeftedekkend aanbod organiseren.
 • Werken aan klantenwerving en -binding; samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties uitbouwen.
 • Instaan voor en toezien op een goede communicatie en overleg met alle stakeholders.
 • Instaan voor en toezien op de bekendmaking van het (nieuwe) aanbod.
 • De begroting opmaken, uitvoeren en opvolgen in samenwerking met de CLT-administratie (budgetbewaking).
 • Instaan voor eigen profit en loss.
 • De projecten managen en het door jou samengestelde team leiden.
 • Opvolgen van kwaliteit en klantentevredenheid.

Profiel

 • Je bent een ondernemer en dus ook commercieel.
 • Je bent resultaat- en doelgericht.
 • Voor jou staat de (leer)klant centraal.
 • Je bent initiatiefrijk en creatief en je identificeert snel nieuwe kansen en nieuwe doelgroepen.
 • Je geeft niet toe op kwaliteit en je wilt dus enkel met de beste experten op het terrein werken.
 • Je bent een teamspeler en je draagt de visie van het centrum uit.
 • Je hebt leidinggevende kwaliteiten; je bent in staat om anderen te overtuigen en te motiveren.
 • Je gelooft in zelfevaluatie en peer-feedback en je bent kritisch ingesteld m.b.t. het eigen handelen.
 • Je beschikt over sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatiestromen binnen de commerciële dienst uitwerken (vergaderingen, nota's, richtlijnen, ...)
  Informatie uitwisselen met de commerciële medewerkers
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
  Een vooruitgangstraject voorstellen
 • De commerciële strategie van de onderneming uitwerken
  De jaaractieplannen bepalen (productpromotie, markten waarop kan worden geïnvesteerd, ...)
 • De commerciële strategie in een geografische zone organiseren: Regionaal
 • Budgetten opstellen en beheren
 • Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)
 • De concurrentiepositie onderzoeken (markt, prijzen, nieuwe trends, ...)
 • Toezicht houden op de activiteit van een specifieke dienst: Marketing

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Commercieel zijn
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandig werken

Aanbod

 • Wedde volgens barema adjunct directeur secundair onderwijs

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.