Go to the content

Academische positie in Duurzaamheid en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (ref. ZAP-2023-81)

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven is een voltijdse academische positie vacant in de onderzoeksgroep CEDON, Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen, die deel uitmaakt van de onderzoekseenheid ECON-CEDON. De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Junior kandidaten worden aangeworven in de rang van Docent (tenure track, vijf jaar). In geval van positieve evaluatie na vijf jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een vaste benoeming als Hoofddocent. Senior kandidaten worden aangeworven in de rang van Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar, afhankelijk van hun kwalificaties en academische ervaring.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker die focust op duurzaamheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. U publiceert in internationale toptijdschriften in het domein, verwerft onderzoeksfinanciering, ontwikkelt internationale samenwerkingsverbanden en begeleidt doctoraatsstudenten. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de FEB en de KU Leuven. U hebt een interesse voor fundamenteel onderzoek en besteedt tevens aandacht aan de valorisatie van uw onderzoek en toegepast onderzoek. U ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van bedrijfscontacten die een meerwaarde vormen op vlak van onderwijs en/of onderzoek.

Onderwijs

U verzorgt vakken die betrekking hebben op ESG (Environmental, Social and Governance), ERS (Ethics, Responsibility and Sustainability), business ethics, duurzaam management en/of CSR (Corporate Social Responsibility) op meerdere campussen, waaronder Brussel en Antwerpen. Bij het invullen van de onderwijsopdracht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw profiel en ervaring. U draagt bij aan de optimalisatie en verdere uitbouw van het onderwijs waarvoor de onderzoekseenheid ECON-CEDON verantwoordelijk is en u staat in voor de begeleiding van Bachelor- en/of Masterproeven. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut, starten met een gereduceerde onderwijsopdracht.

U ontwikkelt uw onderwijs in lijn met de visie van de KU Leuven gericht op activerend, onderzoeksgebaseerd en praktijkgericht onderwijs (voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijs). U maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. U draagt bij aan de onderwijsfilosofie van de universiteit en bent toegewijd om de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s hoog te houden.

Dienstverlening

U bent bereid om u te integreren in de onderzoekseenheid, actief deel te nemen en bij te dragen aan professionele groepsactiviteiten, en binnen de faculteit en onderzoekseenheid interne dienstverleningstaken op te nemen. Het ter beschikking stellen van onderwijs- en onderzoeksexpertise aan het maatschappelijk werkveld en het bijdragen aan het brede maatschappelijk debat behoort ook tot uw opdracht. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut starten met een beperkte dienstverleningsopdracht.

Profiel

U heeft een diploma van doctor in de toegepaste economische wetenschappen, bedrijfseconomie of economische wetenschappen, of een diploma van doctor in een gerelateerd domein met aantoonbare ervaring in het domein van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.
U hebt excellente onderzoeksoutput of onderzoekspotentieel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit publicaties in internationale toptijdschriften, veelbelovende lopende onderzoeksprojecten en work-in-progress papers en/of internationale ervaring. Kandidaten die nog maar pas hun doctoraat behaald hebben, tonen hun onderzoekspotentieel aan door middel van de kwaliteit van hun doctoraat of een ‘job market paper’, en academische referenties. Ervaring met het schrijven van projectaanvragen voor onderzoeksfinanciering en een sterk internationaal netwerk strekken tot aanbeveling.
U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring in het beoogde domein. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven.

Aanbod

De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Junior kandidaten worden aangeworven in de rang van Docent (tenure track, vijf jaar). In geval van positieve evaluatie na vijf jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een vaste benoeming als Hoofddocent. Senior kandidaten worden aangeworven in de rang van Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar, afhankelijk van hun kwalificaties en academische ervaring.
U komt terecht in een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De voltijdse positie vraagt initieel een engagement voor de campus van de FEB in Brussel, waar u deel zal uitmaken van de onderzoeksgroep CEDON. Voor meer informatie over de onderzoeksgroep CEDON, zie https://feb.kuleuven.be/research/sustainability. Het onderzoek kan gebeuren in nauwe samenwerking met de collega’s van de verschillende campussen van de FEB.
De FEB werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De Faculteit heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld. Voor meer informatie zie: http://feb.kuleuven.be/eng/res... en http://feb.kuleuven.be/focus.&...;
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, en partner loopbaancoaching, onder andere. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen. Voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/englis..., http://feb.kuleuven.be/eng/abo... en https://feb.kuleuven.be/nl/079...;


Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ingrid Molderez, voorzitter van de zoekcommissie, mail: ingrid.molderez@kuleuven.be of prof. dr. Jeroen Belien, campusdecaan Brussel, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, jeroen.belien@kuleuven.be.
Meer informatie over de sollicitatieprocedure en de documenten die opgeladen moeten worden, vindt u hier terug: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/academic-staff/senior-academic-staff-tenure-track-information#job-application. M.b.t. de optionele documenten vermeld op deze website, vragen wij zeker om volgende zaken op te laden: een bestand met bijkomende informatie over uw onderzoek (een actuele lijst van publicaties, onderzoeksprojecten) en over uw onderwijs (onderwijservaring en onderwijsprojecten). Externe academische referentiebrieven (vereist voor junior kandidaten) kunnen rechtstreeks doorgestuurd worden naar evi.fosse@kuleuven.be.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
U kan solliciteren voor deze positie tot en met 15 november 2023, 22u55 (CET).


Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/11/2023 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before: 15/11/2023

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.