ICT Onderzoeker Fiets en Voetganger in “Mobilidata”

31 January 2019

We bouwen aan de mobiliteit van de toekomst in Vlaanderen met “Mobilidata”. Aan jou om te kijken hoe technologie het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers kan verhogen.

Wat ga jij doen? 

Het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid (www.mobilidata.be) zal, door de grootschalige uitrol van een kwalitatieve digitale infrastructuur, een positieve bijdrage leveren op vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en uitstoot in heel Vlaanderen. Mobilidata is een meerjarig programma waarbinnen de Vlaamse overheid (MOW, AWV, EWI, VVC, VLAIO) de krachten bundelt, ondersteund door imec. Deze uitrol komt tot stand in een uitgebreide samenwerking tussen publieke en private partijen en daar mag jij mee vorm aan geven!

We kijken binnen Mobilidata niet alleen naar het klassieke autoverkeer, dat typisch gevat wordt door “C-ITS” toepassingen. We willen tevens maatschappelijk relevante oplossingen opnemen voor voetgangers, fietsers,…. Daarbij willen we niet enkel de verkeersveiligheid verhogen, maar ook het comfort en de duurzaamheid. Om dit op een onderbouwde manier te kunnen aanvatten, zijn we op zoek naar twee onderzoekers, één verkeerskundige en één met een brede ICT achtergrond.

Mobilidata wordt ingebed in het City of Things (CoT) programma. Dit is een innovatief en uitdagend nieuw multidisciplinair programma van imec, in de prachtige kantoren in de Antwerpse binnenstad (The Beacon). We zijn hierbij dé referentie binnen Europa voor internationale en lokale spelers die smart city diensten, toepassingen en technologieën in een grootschalige, levensechte smart city context willen testen en valideren. 

Dit houdt in dat je: 

 • In nauwe samenwerking met je verkeerskundige counterpart dit onderzoeksproject verder uittekent en uitvoert, waarbij je actieve samenwerking uitbouwt met andere onderzoekers binnen en buiten imec.
 • Als ICT-duizendpoot de nodige technische implementaties uitvoert die nodig zijn om de proof-of-concepts te implementeren die horen bij dit onderzoek. Dit omvat een boeiende mix van sysadmin en ontwikkelactiviteiten, zowel op back-end als op front-end.
 • Wetenschappelijk kwalitatieve resultaten oplevert die voldoen aan de verwachtingen en de tijdslijn van het Mobilidata-programma
 • Je eigen wetenschappelijke en technologische kennis up-to-date houdt en uitbouwt
 • Deze wetenschappelijke en technologische kennis deelt met de rest van het team en hen ondersteunt waar nodig
 • Het programma operationeel en strategisch ondersteunt

 

Wie ben jij 

 • PhD of Master of Science, of gelijkwaardig door ervaring.  
 • Enthousiast om nieuwe technologie in te zetten om maatschappelijke verandering in de mobiliteit vorm te geven.
 • Je hebt een gezonde interesse in mobiliteit, gedrag, ICT (in al zijn deelaspecten), etc.
 • Ervaring met volgende domeinen is een pluspunt:


  • het gebruik en beheer van pub-sub systemen (AMQP, MQTT, Kafka, …)
  • het ontwikkelen en beheren van schaalbare web services
  • het ontwikkelen van mobiele apps (Android en/of iOS)
 • Maar wat nog belangrijker is: indien je niet met alle bovenstaande domeinen vertrouwd bent, dan ben je dankzij je brede ICT basis in staat om je snel met deze onderwerpen vertrouwd te maken.

 

Wat wij doen voor jou 

In ruil voor jouw talent, passie en expertise kom je terecht in een multicultureel en hoogtechnologisch bedrijf, waar de uitdagingen voor het grijpen liggen. Onze flexibele, vooruitstrevende en informele werkomgeving biedt jou een waaier aan mogelijkheden om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheden te tonen. Dit is jouw opportuniteit om bij te dragen aan technologie die de maatschappij van morgen zal bepalen. imec steunt en begeleidt je hierbij; niet alleen met woorden, maar met daden. Via imec.academy, ‘onze corporate university’, investeren wij actief in het verder ontplooien van onze medewerkers en verzekeren wij op die manier jouw technische en persoonlijke groei.  

Jouw waardevolle bijdrage en die van jouw collega’s maakt van imec een topspeler in zijn domein. Jouw energie en inzet wordt dan ook geapprecieerd in een aantrekkelijk marktconform loon aangevuld met talrijke voordelen, zoals het een wereldspeler betaamt.