ENTHOUSIASTE MEDEWERKER VAARDIGHEIDSCENTRUM TANDHEELKUNDE

29 November 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Els Wierinck, tel.: +3216332304, mail: els.wierinck@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/12/2018 via onze online sollicitatietoepassing KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 19 December 2018

Voor begeleiding van de studenten en ondersteuning van het beheer en dagdagelijkse werking van het Vaardigheidscentrum Tandheelkunde zoeken we een enthousiaste medewerker.

De Groep Biomedische Wetenschappen en de Faculteit Geneeskunde staan in voor de opleidingen Bachelor en Master in de Tandheelkunde.

Om studenten voor te bereiden op de klinische praktijkvoering, maken zij zich in het preklinisch Vaardigheidscentrum via praktische oefeningen vertrouwd met het brede scala aan behandeltechnieken die eigen zijn aan een tandarts.

Momenteel bevindt het preklinisch Vaardigheidscentrum zich op campus Sint-Rafaël, maar tegen begin academiejaar 2019-2020 zal het verhuizen naar campus Gasthuisberg. Het Vaardigheidscentrum zal dan 120 volwaardige opleidingsplaatsen tellen, in een moderne multimediale omgeving. Elke opleidingsplaats beschikt over een volledige tandheelkundige unit en is voorzien van een PC. Een team van 4 vakdidactische medewerkers ondersteunt het logistiek functioneren van de praktijksessie en houdt toezicht op de infrastructuur.

Voor begeleiding van de studenten en ondersteuning van het beheer en dagdagelijkse werking van het Vaardigheidscentrum Tandheelkunde zoeken we een enthousiaste medewerker.

Functie

Deze functie is heel afwisselend en omvat volgende deelopdrachten:

 • Je begeleidt, evalueert en stuurt studenten tandheelkunde aan bij het aanleren van preklinische vaardigheden en samenhangende theoretische kennis en dit over alle disciplines van de tandheelkunde heen.
 • Je denkt samen met de coördinator na over het opzetten en uitwerken van nieuwe preklinische oefeningen.
 • Je werkt samen met de coördinator aan nieuwe leervormen in het kader van blended learning en helpt bij het ontwerpen van PowerPoint presentaties, vakdidactische video's en/of audio-presentaties.
 • Je neemt gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie en administratie van het Vaardigheidscentrum, onder leiderschap van de coördinator.
 • Je fungeert als back-up van de coördinator bij afwezigheid.
 • Je assisteert bij het plannen van de praktijksessies.
 • Je werkt mee aan evenementen georganiseerd door de opleiding (bv Infodag THK).
Profiel
 • Je beschikt over een diploma Master in de Tandheelkunde of hiermee gelijkgesteld. Een bijkomend pedagogisch-didactisch getuigschrift is een plus.
 • Je hebt reeds enkele jaren werkervaring als tandarts.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt kennis van de huidige behandelconcepten binnen de Tandheelkunde en bent bereid bijscholing te volgen wanneer nodig.
 • Je bent PC-vaardig en hebt interesse in nieuwe technische ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je werkt graag in teamverband.
 • Je bent een probleemoplosser en meedenker, punctueel en nauwkeurig in je taakuitvoering.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Je kunt je ook uitdrukken in het Engels en het Frans.
 • Je bent stressbestendig en bent handig in het opstellen van planningen.
Aanbod

We bieden een gevarieerde deeltijdse functie aan 50% of 60% aan, met ingang van 1 januari 2019 in een boeiende en uitdagende omgeving. Aan deze functie is het barema 43 gekoppeld.  Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar eventueel verlengbaar.