WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER 'ARBEIDSORGANISATIE'

28 April 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ezra Dessers, tel.: +32 16 32 04 67, mail: ezra.dessers@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/05/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-339)

Apply before 16 May 2021

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De onderzoeksgroep ‘Arbeid, organisatie en sociale dialoog’ focust op hoe arbeid is georganiseerd en wat de effecten daarvan zijn op de kansen op kwalitatieve en duurzame jobs. Centrale thema’s in het onderzoek zijn onder andere: Hoe veranderen arbeidsorganisatie en jobs onder invloed van maatschappelijke evoluties zoals globalisering, digitalisering en nieuwe vormen van werk zoals de platformeconomie? Hoe evolueren de arbeidsinhoud, lonen en arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid en medezeggenschap van werknemers in het bijzonder de kwetsbare groepen. Hoe kunnen ze worden verbeterd? Welk personeelsbeleid wordt er gevoerd? Deze thema’s worden interdisciplinair en met een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden behandeld. Onze opdrachtgevers zijn divers: de Europese instellingen en agentschappen, de Belgische en Vlaamse overheden, sociale partners en middenveldorganisaties.

Website van de eenheid

Functie

Als wetenschappelijk medewerker word je ingeschakeld in lopende en op te starten projecten van de groep. Meer specifiek zal je bijdragen aan een aantal Europese en nationale onderzoeksprojecten waarin arbeidsorganisatie, kwaliteit van de arbeid, digitalisering en werknemersparticipatie centraal staan. Bij veel projecten komt de hele onderzoekscyclus aan bod: onderzoeksopzet, dataverzameling en
-analyse, rapportering en schriftelijke en mondelinge communicatie over de resultaten. De projecten waarin je initieel betrokken zal worden, steunen vooral op kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Profiel
 • Je hebt minimaal een masterdiploma in de humane wetenschappen (bij voorkeur sociale wetenschappen of psychologie), en behaalde uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een sterke interesse in sociaalwetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek.
 • Je hebt ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden (case studies, focusgroepen, diepte-interviews, documentanalyse, …) en bent bereid je hierin verder te bekwamen. Interesse in of ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden is een pluspunt.
 • Kennis over en/of werkervaring met onderzoek over arbeidsorganisatie, nieuwe vormen van werk, kwaliteit van de arbeid, en impact nieuwe technologieën is een meerwaarde.
 • Je analytische en synthetiserende vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, ook in Europese consortia.
 • Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk zodat je twee à drie projecten kan combineren.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in zowel het Nederlands als Engels, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je communicatie afstemmen op diverse doelgroepen. Goede kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Zowel pas afgestudeerden als kandidaten met onderzoekservaring komen in aanmerking.
Aanbod
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met een hoge wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een professioneel netwerk.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige opleidingen.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • En aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.