TENURE-TRACK POSITIE IN HET DOMEIN VAN DE STRATEGISCHE COMMUNICATIE

27 October 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Baldwin Van Gorp, tel.: +32 16 32 31 79, mail: baldwin.vangorp@kuleuven.be of prof. dr. Steven Eggermont, tel.: +32 16 32 32 38, mail: steven.eggermont@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/02/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ZAP-2021-118)

Apply before 28 February 2022

Aan het Instituut voor Mediastudies, ingebed in de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, is er een voltijdse zelfstandig academische positie (ZAP) vacant. KU Leuven is één van de meest toonaangevende academische instellingen in Europa en heeft als missie om excellent academisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening te realiseren. KU Leuven is lid van de League of European Research Universities (LERU) en wordt consistent binnen de top 10 universiteiten in Europa gerankt.

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen is het Instituut voor Mediastudies (IMS) een onderzoekseenheid die staat voor innovatief onderzoek op verschillende terreinen: strategie en marketingcommunicatie, mediacultuur en beleid, nieuws en journalistiek, en human-computer interactions. De medewerkers weten de onderzoeksthema’s te identificeren die verband houden met de verregaande digitalisering, de uitdagingen van de multiculturele samenleving, en de wereld van consumptie, entertainment en educatie. Ze hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen. Methodologisch en theoretisch houden ze de kritische blik open en dragen ze ethiek hoog in het vaandel, om een waardevolle bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur en theorievorming. Bovendien weten ze deze inzichtelijk en toegankelijk te maken als input voor beleid, communicatiepraktijk en samenleving.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau en streeft naar een excellente onderzoeksoutput, onder meer door publicaties in gerenommeerde, internationale en ‘peer reviewed’ academische tijdschriften, actieve deelname aan internationale congressen en via andere vormen van professionele wetenschapscommunicatie.
Uw empirisch onderzoek situeert zich in het brede domein van de strategische communicatie, dat wil zeggen het weloverwogen gebruik van communicatie door organisaties (zoals commerciële bedrijven, non-profit organisaties, overheidsinstellingen en ngo’s) bij het realiseren van hun doelstellingen. Wat betreft theoretisch kader en methodologie opteert u voor een sociaal-wetenschappelijke bril om te kijken naar verschillende organisaties die (digitale) media intern en extern inzetten in de relatie met hun stakeholders.
Het is de bedoeling dat uw eigen onderzoek past binnen het IMS, wat mogelijk is door sterk in te zetten op nieuwe onderzoekslijnen die uitermate complementair zijn aan het huidige onderzoek binnen de eenheid en/of door net nauw aan te sluiten bij het reeds bestaande onderzoek, zodat ze een versterking ervan inhouden. Binnen de strategisch gemaakte keuzes voor het onderzoek hebt u een duidelijke visie over de opbouw en uitbouw van een eigen onderzoeksprogramma, inclusief de aanpak om voor dit programma op verschillende manieren competitieve financiering te verwerven.

Onderwijs

De twee onderzoeksgroepen communicatiewetenschappen van KU Leuven, IMS en SMCR, zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van de Bachelor en Master in de Communicatiewetenschappen, de Engelstalige Master in Digital Media and Society, de Master Bedrijfscommunicatie en de Master in de Journalistiek. Uw onderwijs zal zowel theoretische als methodologische vakken behelzen in de communicatiewetenschap in het algemeen en de strategische communicatie in het bijzonder. Afhankelijk van uw expertises zal er in overleg bekeken worden waar deze het beste tot hun recht komen, en dat voornamelijk binnen de Master Bedrijfscommunicatie, die de Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert in nauwe samenwerking met de Faculteit Letteren, en de afstudeerrichting ‘strategie en organisatie’ binnen de Master in de Communicatiewetenschappen. De opdracht omvat in elk geval een opleidingsonderdeel met betrekking tot bedrijfscommunicatie en eventueel interne communicatie. U begeleidt daarbij masterproeven en superviseert doctoraatsstudenten.
U bent breed inzetbaar in het onderwijs door een veelzijdig inzicht in de sociale wetenschappen, mediasociologie en mediapsychologie.
U bent in het bezit van sterke didactische vaardigheden, verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven met focus op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. Dit uit zich onder meer in een constructieve bijdrage aan het onderwijs en onderzoek als deels collectieve projecten van een team (bijvoorbeeld door deelname aan vergaderingen, docentendagen, informatiemomenten, rekruteringsactiviteiten, uitwisselingsprogramma’s).

Profiel

U hebt een diploma van doctor in de sociale wetenschappen of een verwant diploma. We zoeken een onderzoeker met een brede theoretische kennis, een multidisciplinaire interesse en een excellente beheersing van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden. Uw onderzoeksdossier getuigt van excellentie op meerdere vlakken. Dit blijkt, bijvoorbeeld, uit de kwaliteit van uw doctoraatsonderzoek, publicaties met een hoge impact en verworven onderzoeksfinanciering. We waarderen professioneel gedrag en collegialiteit ten zeerste en verwachten dat u nauw samenwerkt met de leden van de onderzoeksgroep alsook dat u in interdisciplinair verband werkt met andere onderzoeksgroepen binnen KU Leuven. U beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk en/of bent bereid om dit verder te ontwikkelen binnen de context van de onderzoekseenheid.

U beschikt over uitstekende didactische vaardigheden en heeft bij voorkeur ervaring met het doceren aan grote en kleine groepen.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende en internationale omgeving. U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

U wordt aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. Meteen bij aanvang kan u zelfstandig een onderzoekslijn uitwerken, als promotor optreden van proefschriften en eigen onderzoeksmiddelen aantrekken.

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben (bijvoorbeeld ERC).

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, enzovoort.