ONDERZOEKSLEIDER 'IMPACT VAN MEGATRENDS OP ARBEID EN JOBKWALITEIT'

25 June 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Karolien Lenaerts, tel.: +32 16 32 53 61, mail: karolien.lenaerts@kuleuven.be.
Kandidaten vernemen op 24 augustus of ze uitgenodigd worden voor de selecties. De eerste selectieronde zal doorgaan op 26 augustus. Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 22/08/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. OZK-2021-56)

Apply before 22 August 2021

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 75 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De Onderzoeksgroep ‘Arbeid, organisatie en sociale dialoog’ richt zich op twee belangrijke onderzoekslijnen: (i) arbeid en organisatie, en (ii) middenveld en sociale dialoog. Dit omvat onderzoek naar arbeidsomstandigheden en werkorganisatie; minimumlonen, collectieve onderhandelingen en werknemersparticipatie; veiligheid en gezondheid op het werk; nieuwe vormen van werk en nieuwe organisatiemodellen; personeelsbeleid; en discriminatie en integratie. Het merendeel van onze lopende projecten houden verband met beide onderzoekslijnen, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de kwaliteit van de arbeid kan worden verbeterd door middel van sociale dialoog, of de rol van werknemersparticipatie bij de invoering van technologie. In al ons onderzoek wordt bijzondere aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

Website van de eenheid

Functie

Voor de Onderzoeksgroep ‘Arbeid, organisatie en sociale dialoog’ zijn we op zoek naar een onderzoeksleider met expertise over de effecten van megatrends op arbeid en jobkwaliteit.
Er lopen momenteel verschillende projecten die de (gecombineerde) effecten van wereldwijde trends zoals digitalisering, globalisering, demografische verandering en klimaatverandering op arbeid en jobkwaliteit op het macro-, meso- en microniveau onderzoeken (m.n. de impact op landen, regio's, sectoren, bedrijven en werknemers). Ons onderzoek combineert geavanceerde statistische modellering met participatieve kwalitatieve methoden. Het heeft tot doel om het Belgische en EU-beleid te onderbouwen (cf. Europese Pijler van Sociale Rechten, ‘twin transition’, ...).

Als onderzoekleider:

 • ben je verantwoordelijk voor de acquisitie, het beheer, de wetenschappelijke supervisie, de verspreiding en de beleidsimpact van onderzoek naar de impact van globale trends zoals digitalisering, globalisering en demografische veranderingen op arbeid en jobkwaliteit;
 • werk je nauw samen met de andere onderzoeksleiders in de groep;
 • begeleid en voer je vergelijkend onderzoek uit naar de gevolgen van wereldwijde trends vanuit verschillende invalshoeken, waaronder de vraag naar en het aanbod van arbeid, de aard van werk, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de arbeid, ... en hoe deze kunnen worden beheerd;
 • publiceer je de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties, presenteer je op academische conferenties;
 • leid je een kleine groep onderzoekers met verschillende ervaringsniveaus en wetenschappelijke achtergronden;
 • onderhoud je contacten met beleidsmakers, sociale partners en andere belangrijke stakeholders in België en in Europa.
Profiel
 • Je hebt een doctoraat in de economie of de sociale wetenschappen (of equivalent), of een doctoraat in een andere discipline met aantoonbare onderzoekservaring/expertise over de effecten van megatrends op arbeid en jobkwaliteit.
 • Je beschikt over uitstekende methodologische (met name statistische) vaardigheden. Je hebt een degelijke kennis van diverse softwarepakketten: Stata, SAS, R, ... Ervaring met kwalitatief onderzoek is niet vereist maar wel een meerwaarde.
 • Je hebt minstens vier jaar relevante ervaring met de thema’s van de onderzoeksgroep en bent vertrouwd met het relevante EU-beleid en de toepasselijke regelgevingskaders.
 • Je hebt ervaring met het management van onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door de EU (bv. aanbestedingen, Horizon2020) en/of door nationale fondsen (bv. SBO, FWO, BRAIN).
 • Je bent creatief in het bedenken, ontwikkelen en tijdig en succesvol afronden van onderzoeksprojecten en voert deze uit volgens de hoogste wetenschappelijke standaarden.
 • Je beschikt over de nodige sociale en leidinggevende vaardigheden om een klein multidisciplinair onderzoeksteam te coachen, samen te werken in (internationale) wetenschappelijke netwerken en relaties op te bouwen met overheidsdiensten en andere stakeholders.
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Engels (Engels is de voertaal in de meeste onderzoeksprojecten), en redelijke kennis van het Nederlands en/of het Frans Je hebt uitstekende presentatievaardigheden.
Aanbod
 • Een uitdagende, beleidsgerichte positie in onderzoek met managementverantwoordelijkheden.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur als onderzoeksmanager binnen het KU Leuven onderzoekskader in barema 52, met groeps- en hospitalisatieverzekering en extralegale voordelen.
 • De kans om bij te dragen aan innovatieve en internationale projecten met een grote maatschappelijke relevantie en uitgebreide leermogelijkheden.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinair, dynamisch universiteitsteam.
 • De mogelijkheid om je te specialiseren en bijscholing te volgen, en om je eigen onderzoeksportefeuille vorm te geven.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin medewerkers actief kunnen bijdragen tot de doelstellingen van de instelling en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je werkt in een omgeving waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd en persoonlijke inzet wordt gestimuleerd.