ARTS-ONDERZOEKER INTERNATIONALE REGISTRATIESTUDIE ‘CANCER IN PREGNANCY’

22 December 2020

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Frédéric Amant, mail: frederic.amant@kuleuven.be ; of prof. dr. Kristel Van Calsteren, mail: kristel.vancalsteren@kuleuven.beSolliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/04/2021 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 01 April 2021

De onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap is pionier in het onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap en heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd middels het opgerichte ‘International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP) (http://www.uzleuven.be/kanker-... en www.cancerinpregnancy.org). De onderzoeksgroep is werkzaam binnen het labo Gynaecologische Oncologie van de UZ Leuven/KU Leuven en het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Het is een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, (bio)ingenieurs, biomedische wetenschappers, psychologen en verpleegkundige/casemanager. Tevens is er een nauwe samenwerking met andere artsen uit het buitenland die een bijzondere interesse hebben in kanker tijdens de zwangerschap. Met een internationale aanpak willen we de mogelijke gevolgen van kanker en de behandeling tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind in kaart brengen en de beste voorlichting en zorg voor deze patiënten genereren.

Project

Een essentieel onderdeel van het onderzoek naar kanker in dezwangerschap is de internationale registratiestudie, welke opgericht is in 2005en de laatste jaren flink is gegroeid. Jouw promotieonderzoek zal een vervolgzijn op een eerder proefschrift gebaseerd op de registratie studie.

Deze studie is een vande studies binnen het INCIP en inmiddels hebben de 74 deelnemende centra meerdan 2500 patiënten met kanker in de zwangerschap geregistreerd. Binnen jefunctie ben jij het aanspreekpunt van deze studie en ben je verantwoordelijkvoor de registratie en analyse van deze gegevens.

Tevens wordt de database gebruikt voor andere onderzoeksprojectenbinnen de kanker in de zwangerschap groep en is een nauwe samenwerking enondersteuning van deze projecten deel van de functieomschrijving. Naast dezetaken is er de mogelijkheid eigen onderzoeksprojecten binnen dit onderwerp voorte stellen en uit te voeren.

Profiel
 • Je bent bereid om buiten jouw onderzoek constructief mee te denken over de projecten van je collega-onderzoekers. Je hebt een actieve en kritische inbreng in de wekelijkse teamoverleggen.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig, maar functioneert ook goed binnen een team.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven. Kennis van het Frans is een meerwaarde.
 • Je ondersteunt de teamleden met een niet-medische of paramedische achtergrond in hun contacten met patiënten, de aanvraag van onderzoeken en de interpretatie van medische verslagen
 • Je vertegenwoordigt de onderzoeksgroep in persoonlijke contacten met andere (internationale) artsen en patiënten (begeleiden, informeren,…)
 • Je hebt interesse in datamanagement en cohort onderzoek.
 • Je bent een assistent verloskunde-gynaecologie ofoncologie, of een net afgestudeerde arts in verloskunde-gynaecologie ofoncologie
Aanbod
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling met startdatum tussen 1 april en 1 augustus 2021, voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging naar een maximale duur van 4 jaar.
 • De onderzoeksactiviteiten zullen resulteren in een doctoraat.
 • Je wordt opgenomen in de onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap. Je zal werken in een unieke multidisciplinaire omgeving in UZ Leuven en in samenwerking met de Amsterdam Universitaire Medische Centra en het Nederlands Kanker Instituut Amsterdam.
 • Je kunt een internationaal netwerk opbouwen door je frequente contacten met de leden van het INCIP.