STAFMEDEWERKER INTERNATIONALISERING

21 September 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Sammy Brié, tel.: +32 16 37 37 24.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/10/2018 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 15 October 2018

Als stafmedewerker van de Dienst Internationalisering maak je deel uit van het dynamische en geëngageerde team dat, onder leiding van de vicedecaan internationalisering, meewerkt aan de realisatie van internationalisering van onderwijs en onderzoek als strategische prioriteit van de faculteit. 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Groep Humane Wetenschappen en telt meer dan 850 medewerkers en 5 400 studenten en verzorgt onderwijs in het recht en de criminologie, en dit op diverse plaatsen: op de KU Leuven campussen te Leuven, Kortrijk en Brussel en in een gezamenlijke rechtenopleiding te Hasselt. Zij heeft de ambitie het referentiepunt te zijn voor onderwijs in recht en criminologie in Vlaanderen, kwalitatief hoogstaand, dicht bij de student en tegelijk aanwezig op het Europese en internationale niveau. 

Als stafmedewerker van de Dienst Internationalisering maak je deel uit van het dynamische en geëngageerde team dat, onder leiding van de vicedecaan internationalisering, meewerkt aan de realisatie van internationalisering van onderwijs en onderzoek als strategische prioriteit van de faculteit. De dienst biedt ondersteuning aan studenten in het kader van uitwisselingen in het buitenland met onze 140 partnerinstellingen binnen en buiten Europa of in het kader van één van de Engelstalige programma’s (LL.M, double degree Zurich, master in criminology etc) en aan de thuisblijvende studenten door blootstelling aan interessante colleges door befaamde gastdocenten van over de hele wereld, bijvoorbeeld in het kader van global law en global criminology. De dienst ondersteunt docenten en onderzoekers door stafmobiliteit in het kader van de vele samenwerkingsakkoorden met buitenlandse partners en door deelname aan internationale conferenties en onderzoeksprojecten; dit komt op zijn beurt de studenten ten goede die kunnen genieten van een brede en diverse ervaring van onze docenten. Bovendien maken verscheidene buitenlandse proffen deel uit van het academische team. Het team ondersteunt de faculteit door de internationale zichtbaarheid te verhogen. Dit verstrekt onze rating nationaal en internationaal en trekt op zijn beurt kwaliteitsstudenten van over de hele wereld.

Functie
 • Je coördineert het LL.M programma: selectie en begeleiding van de LL.M studenten; voorbereiden, bijwonen en opvolgen van onderwijscommissie; behandelen van verzoekschriften en beurzenaanvraag; organiseren van legal clinics en (social) events.
 • Je coördineert de double degree programma's: selectie en begeleiding van studenten; opvolging onderwijsprogrammatie- en administratie.
 • Je werkt aan de voorbereiding (o.a. het schrijven van financieringsvoorstellen) en implementatie van Erasmus programma's (Erasmus, Erasmus mundus, Erasmus +) en andere internationale onderzoeksprogramma's.
 • Je werkt aan het voorbereiden, opstellen en sluiten van internationale akkoorden.
 • Je stelt strategische analyses op omtrent het buitenlandse academische kader en de kwaliteit van buitenlandse instellingen.
 • Je volgt de Master of Criminology op en staat in voor de aanvragen en de onderwijsprogrammatie- en administratie.
 • Je staat in voor de marketing en communicatie van de facultaire internationalisering in het algemeen en het LL.M. programma en de double degree programma's in het bijzonder.
 • Je bouwt een alumni netwerk uit voor de internationale programma's door middel van nieuwsbrieven, events en social media, ...
 • Je biedt mee algemene ondersteuning en uitvoering aan het internationaal beleid.
Profiel
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans en een zeer goede kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent organisatorisch sterk, praktisch en proactief ingesteld en je kan snel en efficiënt handelen als de situatie erom vraagt.
 • Je bent communicatief sterk, vlot in de omgang en kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent meedenkend en hebt oog voor optimalisering.
 • Je bent collegiaal ingesteld, dienstvaardig, stressbestendig en flexibel.
 • Je werkt zelfstandig en weet vlot in te spelen op vele ad hoc taken.
 • Buitenland ervaring is een pluspunt.
Aanbod

Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling van 50% voor onbepaalde duur gekoppeld aan een salaris in graad 6, 7 of uitzonderlijk 8 afhankelijk van je competenties en relevante ervaring.