Wetenschappelijk programmeur voor onderzoek in educatieve technologie, KU Leuven & imec

20 March 2020

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Frederik Cornillie, tel.: +32 56 24 64 40, mail: frederik.cornillie@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/04/2020 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 08 April 2020

ITEC is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec, Vlaanderens hightech onderzoeks- en innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologieën. De groep voert interdisciplinair onderzoek uit met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van gepersonaliseerde en adaptieve digitale oplossingen, met als voornaamste toepassingsdomein onderwijs en training, maar ook media en gezondheidszorg.

De primaire onderzoeksthema’s zijn: het onderwijskundig ontwerp en de effectiviteit van technologieondersteunde omgevingen voor complex leren (bv. samenwerkend leren), gebaseerd op theorieën in de learning sciences en op learning analytics data; de ontwikkeling van datagedreven methodes voor effectiviteitsonderzoek (bv. multiniveau statistische modellering voor meta-analyse) en voor personalisatie (bv. psychometrische en machine learning technieken en taaltechnologie voor intelligente tutoring systemen).

Om dit te realiseren brengt ITEC onderzoekers samen uit de onderwijspsychologie, statistiek, computerwetenschappen en toegepaste taalkunde, in een coöperatief labo op de Kulak campus in Kortrijk. De onderzoeksgroep werkt vaak samen met bedrijven en andere partners.Website van de eenheid

Functie

Je werkt mee aan de onderzoeksactiviteiten van het team, die zich situeren zich op het snijpunt tussen learning analytics en de implementatie van artificiële intelligente in onderwijs en opleiding, met name voor interactief en samenwerkend leren en instructie.

Learning analytics omvat het capteren, analyseren en visualiseren van data over leergedrag in technologie-ondersteunde leeromgevingen. In lopende onderzoeksprojecten bij ITEC gaat dit onder andere over educatieve games en virtual reality toepassingen (software), maar ook over fysieke klaslokalen die worden verrijkt met sensoren en displays (combinatie van soft- en hardware), zoals wearables, interactieve objecten en gedeelde schermen.

De implementatie van artificiële intelligentie op het microniveau van onderwijs en opleiding heeft als doel om leer- en instructieprocessen te verrijken met methodes en technieken uit diverse domeinen van de artificiële intelligentie, zoals taal- en spraakverwerking, computervisie, en de modellering van gebruikers. In lopend onderzoek bij ITEC gaat dit onder meer over de volgende toepassingen:

 • real-time modellering van de vaardigheid en betrokkenheid van lerenden;
 • modellering van interactiepatronen tussen lerenden bij samenwerkend leren;
 • automatische ontwikkeling van leermateriaal;
 • automatische selectie en gepersonaliseerde verrijking van leermateriaal zoals ondertitelde video;
 • automatische evaluatie van open taken (bv. essays).

In samenwerking met het team ontwikkel je technologische prototypes en schaalbare softwarecomponenten voor gedragswetenschappelijke experimenten, demonstraties en valorisatieactiviteiten. Je verantwoordelijkheden omvatten:

 • het opzetten van pijplijnen en interfaces voor datacollectie, -verwerking en -visualisatie (bv. door middel van API’s);
 • het robuust en productieklaar maken van onderzoeksgebaseerde algoritmes (bv. ontwikkeld in Python, R of Java), met inbegrip van optimalisatie (bv. parallellisering) en parametrisering van algoritmes;
 • het mee conceptualiseren van demonstrators om het onderzoek in de verschillende onderzoeksdomeinen van ITEC tastbaar en visueel te maken (bv. een testopstelling, gekoppeld met diverse sensoren, en voorzien van een live dashboard voor datavisualisatie)
 • het omzetten van functionele vereisten naar technische specificaties;
 • het documenteren van de code die je ontwikkelt.

Je werkt samen met de onderzoekersen de onderzoeks- en valorisatiemanager van ITEC. Daarnaast kom je in contactmet de vele partners van het onderzoeksteam, voornamelijk met onderzoeksteams binnenimec en KU Leuven en met Vlaamse bedrijven.

Profiel

Je behaalde (of behaalt binnenkort) een masterdiploma in de computerwetenschappen, artificiële intelligentie, burgerlijke of industriële ingenieurswetenschappen, data science, of verwante domeinen met equivalente ervaring.

Je beschikt over:

 • basiskennis over (objectgeoriënteerd) programmeren en geautomatiseerde dataverwerking, zoals aangetoond door opleidingscertificaten of relevante ervaring;
 • de bereidheid om op korte termijn specifieke programmeervaardigheden en -kennis te ontwikkelen over (full-stack) softwareontwikkeling en deployment (typische tools en frameworks die worden gebruikt bij ITEC zijn: Python, scikit-learn, Flask, Angular, HTML5, Docker, Git);
 • sterke probleemoplossende vaardigheden, en een uitermate scherp oog voor detail en precisie van uitwerking;
 • een uitgesproken interesse in onderzoek naar educatieve technologieën (methodologische innovaties in statistiek, machine learning en taaltechnologie, en diverse types van sensoren) en in de toepassing van educatieve technologieën in labocontexten en realistische omgevingen;
 • sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels;
 • een creatieve, ondernemende en hands-on mentaliteit.

Je kan zowel zelfstandig als in team optimaal functioneren.

Aanbod

Je werkt bij een internationaal georiënteerd, interdisciplinair en sterk groeiend onderzoeksteam dat excellent onderzoek verricht met het oog op economische en maatschappelijke impact. Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien in het onderzoeksdomein van de educatieve technologie, met toepassingen in onderwijs en training maar ook daarbuiten (bv. media, de maakindustrie en de gezondheidszorg), en maakt kennis met het (internationale) netwerk waarin wij opereren (de triple helix van maatschappelijke en economische spelers, de academische wereld en de overheid). Deze functie biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om in een multiculturele en multidisciplinaire omgeving te werken en continu te leren. Je werkplek bevindt zich op de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk.

We bieden een voltijdse tewerkstelling als wetenschappelijk medewerker (BAP, barema 43) voor bepaalde duur van aanvankelijk 1 jaar. Een deeltijdse aanstelling (ten minste 50%) kan worden besproken.

Naast een marktconforme verloning biedt de KU Leuven ook een aantal bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexwerken, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige maaltijden, en een KU Leuven-fiets.

Indiensttreding: zo snel als mogelijk, en niet later dan 1 juli 2020.