PHD POSITIE STERRENKUNDE-ONDERWIJSONDERZOEK

18 May 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Jan Sermeus, mail: jan.sermeus@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 24/06/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-389)

Apply before 24 June 2021

De succesvolle kandidaat zal deel uitmaken van de (astro-)fysica onderwijsonderzoeksgroep (APER) van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven. De APER onderzoeksgroep doet onderzoek naar fysica, sterrenkunde en STEM onderwijs. Lopende en eerdere projecten keken onder andere naar de rol van wiskunde in fysica onderwijs (hoger onderwijs), geïntegreerd STEM onderwijs (secundair onderwijs) en het leren van sterrenkunde in een planetarium (secundair onderwijs).

Het onderzoek zal in nauwe samenwerking verlopen met het planetarium van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht en met het Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie (CIP&T) van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven.

Het planetarium in Laken ontvangt jaarlijks ongeveer 50 000 bezoekers waaronder 25 000 leerlingen.

Het CIP&T doet onderzoek naar leren en onderwijzen in specifieke domeinen (vaak binnen wiskunde maar ook binnen wetenschappen), en naar krachtige leeromgevingen (onder andere door technologie). Afgelopen en lopende projecten omvatten onderzoek naar wiskunde competenties bij jonge kinderen, educatieve spelen en statistisch redeneren.

De KU Leuven is een onderzoeksgerichte instelling en behoort tot de top van de onderzoeksuniversiteiten in Europa. Leuven is een van de oudste universiteitssteden van Europa, zo'n 30 km van Brussel. Het heeft een rijke geschiedenis en een unieke, vriendelijke sfeer.

Website van de eenheid

Project

In het lager en secundair onderwijs worden verschillende concepten aangebracht die leerlingen helpen om fenomenen zoals de veranderende fasen van de maan, de seizoen en de schijnbare beweging van de zon en de sterren te verklaren. Naar het leren en onderwijzen van elk van deze onderwerpen wordt de laatste jaren al relatief veel onderzoek gedaan. Minder aandacht wordt gegeven aan het leren en onderwijzen van de organisatie van het heelal, zijnde naar de structuren zoals planetenstelsels, sterrenstelsels of galaxy filaments, hun oriëntaties en onderlinge relaties in het heelal. Bovendien is het onderzoek vaak georiënteerd op het hoger onderwijs.

In dit project zoeken we uit welke ideeën leerlingen van het lager en/of secundair onderwijs hebben over de organisatie van het heelal, hoe vaak voorkomend deze ideeën zijn en ontwerpen we een leeromgeving waarin het leren over de organisatie van het heelal ondersteund wordt. Hiervoor brengen we elementen samen uit onderzoek naar conceptueel begrip van astronomische concepten, ruimtelijk denken en het gebruik van 2D en 3D representaties.

Het onderzoek kan zowel kwalitatieve (zoals klinische interviews, think-aloud interviews en observaties) als kwantitatieve (zoals pen-en-papiertesten en micro-enquêtes) onderzoeksmethoden omvatten. Resultaten worden gerapporteerd in internationale peer-reviewed journals en op (inter)nationale congressen.

Een deel van je opdracht is een beperkte onderwijsopdracht binnen het bacheloronderwijs (BA) van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde. Hiervoor is een grondige kennis van Nederlands vereist.

Profiel

Kandidaten

  • hebben bij de start van de aanstelling een diploma master fysica, sterrenkunde of equivalent (bijv. wiskunde of burgerlijk ingenieur met een grote component fysica);
  • zijn geïnteresseerd in leren en onderwijzen, zeker op het niveau van het lager en/of secundair onderwijs (ervaring in het onderwijs of een diploma lerarenopleiding is een meerwaarde);
  • zijn geïnteresseerd in onderwijsonderzoek;
  • zijn in staat tot het uitvoeren van empirisch onderzoek;
  • beschikken over goede communicatievaardigheden om te interageren met kinderen, jongeren en (toekomstige) leerkrachten, om te communiceren over het onderzoek en om samen te werken binnen de onderzoeksgroep;
  • hebben als moedertaal Nederlands of zijn gecertificeerd op niveau C1;
  • schrijven en spreken vloeiend Engels; en
  • kunnen zowel zelfstandig als in team werken.
Aanbod

We bieden

  • een voltijdse functie van één jaar (start 01.09.2021) die bij een positive evaluatie driemaal met één jaar verlengd kan worden (tot maximaal vier jaar); en
  • een kans om interdisciplinair onderwijsonderzoek te doen op de grens van sterrenkunde en onderwijspsychologie.