ONDERWIJSASSISTENT STATISTIEK VOOR PSYCHOLOGEN

17 April 2019

Get in touch!

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Iven Van Mechelen, tel.: +32 16 32 61 31, mail: iven.vanmechelen@kuleuven.be.

Apply before 07 June 2019

De succesvolle kandidaat wordt ingeschakeld in de didactische teams van de statistiekcolleges, die op heel regelmatige basis samenkomen voor overleg, en waarin de know how voortdurend wordt bijgespijkerd.

Website van de eenheid

Functie
  • Je staat binnen een didactisch team mee in voor het coördineren en verzorgen van de practica bij de bachelor- en mastercolleges statistiek voor psychologen.
  • Naast de practica ben je ook betrokken bij de begeleiding van individuele studenten en groepjes van studenten, en bij de voorbereiding en verbetering van proefexamens en examens.
  • Vertrekkende van het reeds beschikbare didactisch materiaal krijg je op termijn de gelegenheid om het didactisch aanbod zelf mee bij te sturen en vorm te geven.
Profiel
  • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de gedragswetenschappen.
  • Een goede kennis van statistiek en data analyse is vereist.
  • Je bent precies en hebt aantoonbare didactische kwaliteiten.
  • Een diploma van specifieke lerarenopleiding is een troef.
Aanbod

Wij bieden:

  • een voltijdse aanstelling van initieel 1 jaar, startend op 16.09.2019, verlengbaar tot maximum 6 jaar.
  • een omkadering door een geroutineerd en enthousiast didactisch team.
  • een goed begeleide inwerkperiode, met volgen van hoor- en vragencolleges en intervisie.