KINDERPSYCHOLOOG DOCTORAATSPROJECT KANKER & ZWANGERSCHAP

16 October 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de case manager van het onderzoek naar Kanker & Zwangerschap, Katrien Van Tornout via katrien.vantornout@uzleuven.be, bij prof. dr. Kristel Van Calsteren via kristel.vancalsteren@uzleuven.be, of bij prof. dr. Frédéric Amant via frederic.amant@uzleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/11/2018 via onze online sollicitatietoepassing KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 16 November 2018

Een essentieel onderdeel van het onderzoek naar kanker in de zwangerschap is de neuropsychologische opvolging van de kinderen die blootgesteld werden aan kankertherapieën tijdens de zwangerschap. Hiertoe worden op de leeftijd van 1.5, 3, 6, 9, 12, 15 en 18 jaar verschillende neuropsychologische testen afgenomen bij zowel studiekinderen als controlekinderen. Jouw promotieonderzoek zal een vervolg zijn op een eerder proefschrift.

De onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap, onder leiding van prof. Frédéric Amant en prof. Kristel Van Calsteren, heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd middels het opgerichte ‘International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP) http://www.kankerenzwangerscha... en www.cancerinpregnancy.org). De onderzoeksgroep is werkzaam binnen de dienst gynaecologie-verloskunde van UZ Leuven/KU Leuven en het AvL-NKI in Amsterdam. Het is een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, (bio)ingenieurs, biomedische wetenschappers, psychologen en een verpleegkundige/casemanager. Tevens is er een nauwe samenwerking met andere artsen uit het buitenland die een bijzondere interesse hebben in kanker tijdens de zwangerschap. Met een internationale aanpak willen we de behandeling van zwangere vrouwen met kanker optimaliseren en de mogelijke gevolgen van kanker en de behandeling tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind in kaart brengen.

Website van de eenheid

Project

Een essentieel onderdeel van het onderzoek naar kanker in de zwangerschap is de neuropsychologische opvolging van de kinderen die blootgesteld werden aan kankertherapieën tijdens de zwangerschap. Hiertoe worden op de leeftijd van 1.5, 3, 6, 9, 12, 15 en 18 jaar verschillende neuropsychologische testen afgenomen bij zowel studiekinderen als controlekinderen. Het gaat om een ontwikkelingstest (Bayley-III), intelligentietesten (WPPSI-III, WISC-V, WAIS-IV), aandachtstesten (ANT), geheugentesten (CMS, AVLT) en gedragsvragenlijsten (CBCL, BRIEF). Jouw promotieonderzoek zal een vervolg zijn op een eerder proefschrift.

Profiel
 • Je bent Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten, met een sterke interesse in neuropsychologie en wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring met psychodiagnostisch/neuropsychologisch onderzoek is een meerwaarde.
 • Je hebt een goede kennis van statistiek.
 • Je vertegenwoordigt de onderzoeksgroep in persoonlijke contacten met andere (internationale) artsen en patiënten (begeleiden, informeren,…). 
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig, maar functioneert ook goed binnen een team.
 • Je bent bereid om buiten jouw onderzoek constructief mee te denken over de projecten van je collega-onderzoekers. Je hebt een actieve en kritische inbreng in de wekelijkse teamoverleggen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B om af en toe kinderen thuis te testen.
Aanbod
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling met onmiddellijke ingang, voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging naar een maximale duur van 4 jaar. 
 • De onderzoeksactiviteiten zullen resulteren in een doctoraat.
 • Je wordt opgenomen in de onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap. Je zal werken in een unieke multidisciplinaire omgeving in UZ Leuven en AMC – VUMC – AVL/NKI Amsterdam.
 • Je kunt een internationaal netwerk opbouwen door je frequente contacten met de leden van het INCIP.