WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER ‘ARBEID EN ORGANISATIE'

16 July 2019

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Monique Ramioul, tel.: +32 16 32 43 63, mail: monique.ramioul@kuleuven.be of mevrouw Karolien Lenaerts, tel.: +32 16 32 53 61, mail: karolien.lenaerts@kuleuven.be.

Selectiegesprekken worden georganiseerd in de eerste week van september 2019.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 26/08/2019 via onze online sollicitatietoepassing.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 26 August 2019

De onderzoeksgroep ‘Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog’ focust op hoe arbeid is georganiseerd en wat de effecten daarvan zijn op de kansen op kwalitatieve en duurzame jobs.

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. De onderzoeksgroep ‘Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog’ focust op hoe arbeid is georganiseerd en wat de effecten daarvan zijn op de kansen op kwalitatieve en duurzame jobs. Centrale vragen in het onderzoek zijn onder meer: Hoe veranderen de arbeidsorganisatie en jobs in organisaties, onder meer door globalisering en digitalisering? Hoe evolueren arbeidsinhoud, lonen en arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid en medezeggenschap van werknemers? Welk personeelsbeleid wordt er gevoerd? Hoe kan de kwaliteit van de arbeid door participatie en overleg worden verbeterd, in het bijzonder voor kwetsbare werknemersgroepen? Hoe kunnen we dit alles beter meten en analyseren? Al deze thema’s worden interdisciplinair en met een mix van onderzoeksmethoden behandeld, zowel in nationale als in Europese projecten.

Website van de eenheid

Functie

Als wetenschappelijk medewerker word je ingeschakeld in een aantal Europese en nationale onderzoeksprojecten waarin kwaliteit van de arbeid centraal staat. Daarbij wordt onder meer gefocust op hoe kwaliteit van de arbeid kan worden gemeten en Europees comparatief kan worden geanalyseerd aan de hand van verschillende databronnen en indicatoren. Verder kan je worden ingeschakeld in het ontwikkelen en analyseren van enquêtes over sociale dialoog en arbeidsverhoudingen. Bij veel projecten komt de hele onderzoekscyclus aan bod: onderzoeksopzet, dataverzameling en –analyse, rapportering en schriftelijke en mondelinge communicatie over de onderzoeksresultaten.

Profiel
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in de sociale wetenschappen, economie of psychologie, en behaalde uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een uitgesproken kwantitatief profiel met een zeer goede kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek. Je bent vertrouwd met statistische softwarepakketten zoals Stata, SPSS en R.
 • Je analytische en synthetiserende vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
 • Je hebt een sterke interesse in sociaalwetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, ook in Europese consortia. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk zodat je twee à drie projecten met elkaar kan combineren.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen.
Aanbod
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een professioneel netwerk.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige training.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.