projectcoördinator MaakLeerPlek

16 April 2019

De MaakLeerPlek is een innovatief netwerkproject van stad Leuven en verschillende stakeholders uit onderwijs, cultuur en economie dat maken en leren centraal stelt. Om in te spelen op een veranderende wereld (technologie, digitalisering, onderwijs van de 21ste eeuw) zijn creativiteit en ondernemerschap de competenties van morgen die iedere Leuvenaar zich eigen moet maken. De MaakLeerPlek wil de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en creatieve sectoren stimuleren door een laagdrempelige fysieke plek te creëren voor innovatieve projecten, expertise- en materiaaldeling. Creativiteit en ervaringsleren krijgen hier een plaats in het onderwijs.

De MaakLeerPlek is een flexibel gegeven, maar kent een aantal noodzakelijke fysieke elementen om de kwaliteit van de werking te garanderen:

• Open atelier dat toegankelijk is voor individuen (eenvoudige machinepark-toolshed -…)
• Projectateliers waar makers/kunstenaars tijdelijk kunnen werken
• STEAM-studio om onderwijs te inspireren en ter plaatse te krijgen
• Loket/kantine die open is voor iedereen en waar men samenkomt
• Prototyping lab 
• Witruimte in groot en klein formaat voor workshops, hackatons, …

De tijdelijke centrale locatie van het project worden de Molens Van Orshoven en de Silo’s.
De MaakLeerPlek is een initiatief dat sterk verankerd ligt in het lokale weefsel van Leuven, meer specifiek de Leuvense Vaartkom, en kadert binnen het stadsvernieuwingsproject Vaartopia.

AGSL coördineert het project MaarkLeerPlek, samen met de directie cultuur, economie en onderwijs (SOM) van de stad.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven, die stadsprojecten coördineert en ontwikkelt, vastgoedoperaties afhandelt en gebouwen beheert in uitvoering van het stedelijk beleid. Momenteel zijn we op zoek naar een tijdelijke projectcoördinator MaakLeerPlek (M/V):

Als coördinator van de MaakLeerPlek werk je mee aan het verder uitbouwen en realiseren van deze plek. Je bent, samen met een kernteam van stakeholders, verantwoordelijk voor het algemeen slagen van het project. Concreet bouw je een boeiende werking uit waar leren en maken centraal staan.

 • Je staat in voor de dagelijkse opvolging van de MaakLeerPlek en beheert deze als een goede huisvader: veiligheid, planning van activiteiten, productie en budget.
 • Je bent hét intern en extern aanspreekpunt van de MaakLeerPlek: stad Leuven en SOM (initiatiefnemers van MLP maar ook andere stadsdiensten en directies), alle partners en stakeholders van het project, buurtbewoners en -organisaties, bezoekers, bouwteam en gebouweigenaar, Erfgoed Vlaanderen,…
 • Je werkt samen met de stuurgroep een geschikt (coöperatief) organisatiemodel en businessplan uit voor de MLP en gaat op zoek naar extra financieringsmogelijkheden.
 • Vanuit een helikopterperspectief bewaak je de mentale en fysieke noden van de verschillende doelgroepenen de kwaliteit van het programma.
 • Je beheert de (digitale) communicatiekanalen van de MLP en zet in op het aantrekken van een zo breed mogelijke doelgroep.
 • Je zorgt voor een gedragenheid en goed contact met de buurtbewoners en omliggende organisaties in de Vaartkom.
 • Je onderhoudt het netwerk van de MLP en breidt dit uit met nieuwe samenwerkingen.

Profiel

 • Je hebt een bachelordiploma.
 • Je hebt 3 jaar professionele werkervaring in het coördineren van soortgelijke projecten en het werken in een breed netwerkverband.
 • Je hebt voeling met de bedrijfswereld, de culturele en creatieve sectoren en onderwijs. Kennis van de Leuvense actoren is een meerwaarde.
 • Je bent geboeid door de stedelijke dynamieken.
 • Je hebt ondernemingszin, ziet opportuniteiten en neemt graag initiatief.
 • Organiseren en plannen zit in je DNA. Administratie, budgettaire en logistieke opvolging doe je nauwkeurig.
 • Je kan het overzicht behouden in complexe organisatiestructuren en brede partnernetwerken en bent een netwerker.
 • Je kan probleemoplossend en out of the box denken en tewerk gaan.
 • Je begrijpt wat een sterk merk is en kan dit mee uitdragen.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je kan organisaties en mensen enthousiasmeren en aansturen.

Aanbod

 • een boeiende, uitdagende functie op een unieke locatie, met een belangrijke verantwoordelijkheid binnen een klein, dynamisch team;
 • een voltijdse functie
 • startdatum: zo snel mogelijk
 • een contract van bepaalde duur (1 jaar, mogelijk verlengbaar met 1 jaar);
 • je verdient tussen 2.837,72 euro (0 jaar ervaring) en  3.420,91 euro (10 jaar ervaring) bruto per maand voor een voltijdse functie, naargelang je ervaring (max. 10 jaar privé-ervaring);
 • eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, derdebetalersregeling openbaar vervoer;
 • flexibele werktijden en ruime verlofmogelijkheden (35 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie (afhankelijk van hoeveel je werkte in het vorige jaar)).

Jouw sollicitatiebrief en cv waarin je duidelijk je troeven voor deze functie aangeeft, kan je sturen naar AGSL, t.a.v. Ellen Mandoux, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven of bij voorkeur via e-mail naar agsl@leuven.be.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij de projectbeheerder Lien Geysen, tel. 016 27 26 81, lien.geysen@leuven.be.

Als uit je brief en cv blijkt dat je profiel beantwoordt aan de vereisten inzake opleiding en ervaring, nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek.

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 23 april 2019.