DOCTORAATSPOSITIE IN REAL ESTATE/URBAN ECONOMICS

15 June 2021

Get in touch!

Interesse?

De sollicitatie moet de volgende documenten bevatten:
• Curriculum vitae van de kandidaat.
• Transcript van alle behaalde universitaire graden.
• Een motivatiebrief.
• Een master thesis.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Erik Buyst: erik.buyst@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-431)

Apply before 31 July 2021

Website van de eenheid

Project

We zijn op zoek naar een doctoraatskandidaat om onderzoek te doen in Real Estate en Urban Economics. Het doctoraat zal uitgewerkt worden als onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Wonen, een multidisciplinair team dat onderzoek verricht naar wonen en woonbeleid in Vlaanderen. Om deze reden is het nodig dat de kandidaat vaardig is in zowel Nederlands als Engels. Mogelijke onderzoekstopics zijn de vraag naar woningen, zoekgedrag, buurtdynamiek, gentrificatie, sociale verdringing, evaluatie van beleidsinstrumenten, enz.

Een succesvolle kandidaat:

 • Voert onderzoek uit dat uitmondt in een doctoraat
 • Schrijft beleidsrapporten voor het Steunpunt Wonen en draagt bij aan haar werking
 • Neemt deel aan internationale conferenties
 • Publiceert artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • Wordt mogelijk ingezet voor lesopdrachten
Profiel

De kandidaat dient over volgende kwalificaties te beschikken

 • Je hebt een masterdiploma in Economie, TEW, Handelsingenieur, Burgerlijk Ingenieur, Wiskunde of gelijkaardig.
 • Je bent, op zijn minst, cum laude afgestudeerd.
 • Je bent vaardig in zowel Nederlands als Engels.
 • Je hebt sterke statistische, econometrische en kwantitatieve vaardigheden en hebt ervaring met statistische software. Je hebt interesse om deze vaardigheden verder te verbeteren en ontwikkelen.
 • Enthousiast en gemotiveerd om onderzoek te doen.
 • Je hebt sterke wetenschappelijke schrijfvaardigheden.
 • Je bent geïnteresseerd in beleidsgerichte onderzoekstopics en debatten.
 • Succesvolle kandidaten dienen het doctoraatsprogramma in Economics van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven te volgen, zie http://feb.kuleuven.be/phd-economics. Het doctoraatsprogramma richt zich op studenten die een onderzoeksmaster in economics, zoals de Master of Advanced Studies in Economics (MASE) aan de KU Leuven, hebben voltooid. Slechts uitzonderlijk vatten studenten hun doctoraat aan meteen na een reguliere master in economics of in een gelijkaardig onderzoeksveld. In dit scenario volgen studenten een individuele doctum colloquium dat bestaat uit verschillende MASE lesonderdelen. Als alternatief heeft de succesvolle kandidaat de optie om de start van het doctoraat met een jaar uit te stellen om de Master of Science in Advanced Studies in Economics te volgen en als deeltijds jobstudent in het eerste jaar te werken.
Aanbod
 • We bieden de kandidaat een doctoraatspositie aan de onderzoekseenheid Economie (KU Leuven).
 • We bieden een voltijds contract aan van één jaar, te verlengen tot vier mits een jaarlijkse positieve evaluatie.
 • De succesvolle kandidaat heeft de optie om de start van het doctoraat met een jaar uit te stellen om de Master of Science in Advanced Studies in Economics te volgen en als deeltijds jobstudent in het eerste jaar te werken.
 • Startdatum 1 september 2021, te onderhandelen.
 • Het nettoloon bedraagt ongeveer €2000 per maand.
 • Een interessante groep collega’s (andere doctoraatstudenten, postdocs en faculteit) die aan gerelateerde topics werken.
 • De kans om aan beleidsgericht onderzoek te werken met een interdisciplinair team aan het Steunpunt Wonen.