begeleiders voor de leefgroep en projectmedewerker.

14 July 2021

Get in touch!

Solliciteren?

We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk op 27.07.2021.

Via e-mail naar komenwerken@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in onderwerp "Sollicitatie

leefgroep Rotonda"

Mocht je vragen hebben twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met

Matias.beghin@wissel.be of 0491891238. Meer uitleg wordt met graagte gegeven.

Gesprekken kunnen gezien vakantieperiode systematisch in volgorde van ontvangst van brieven

gepland worden vanaf 15.07.2021 en gaan door in De Rotonda, Tervuursevest 110, Leuven of via

digitale weg.

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of
handicap

Vzw De Wissel zoekt voor haar afdeling De ROTONDA (Tervuursevest 110, 3000 Leuven): begeleiders voor de leefgroep en projectmedewerker.

De Wissel is een begeleidingsnetwerk voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties binnen en over de grenzen van de jeugdhulp heen.

Haar afdeling De Rotonda is een begeleidingsinitiatief voor jongeren en hun context. Zij biedt individuele en contextbegeleiding aan, terwijl de jongere thuis woont, zelfstandig woont of in de leefgroep verblijft. De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende en warme aandacht voor de jongere en haar netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.

Wat vragen de jongeren van jou?

- Dat je een betrouwbaar persoon bent, open van geest

- Dat je interesse toont

- Dat je ervaring hebt in de jeugdzorg (maar een diploma hoeft niet)

- Dat je een beetje gek bent

- Dat je beloftes nakomt

- Dat je streng maar rechtvaardig bent en structuur kunt geven

- Dat je continuïteit geeft (niet na enkele maanden terug weggaan!)

- Dat je empathisch bent

- Dat je eerlijk, energiek en flexibel bent

- Dat je een rijbewijs hebt

Wat verwachten wij?

− Samen met de jongeren en de collega’s creëer je een plaats waarin ze leren functioneren binnen veilige grenzen en tegelijkertijd aangesproken worden op hun krachten, hun verlangens en hun dromen.

− Je vertrekt vanuit het dagelijkse leven en de structuur van het gebeuren in de leefgroep. Door een enthousiaste houding daag je de jongeren uit tot initiatieven.

− De opdracht van De Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen je werkt.

− Je neemt deel aan teamvergaderingen, intervisies, gezins-en jongerenoverleg, …

− Je werkt vooral avonden, maar ook nacht- en weekendwerk.

− Wordt geapprecieerd: enkele jaren ervaring met leefgroepwerk.

Wie ben jij?

- Je bent gepassioneerd door de jongeren waarvoor we werken en de kijk van De Wissel en CANO, verwoord in de waarden en de missie.

- In je basishouding als leefgroepbegeleider staan respect voor de jongere, veerkracht, een open mind en een lerende zelfkritische begeleidershouding bovenaan.

- Je hebt een basisopleiding in een menswetenschappelijke richting. De Wissel wil ook andere diploma’s, invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie.

- Je hebt een bijkomend talent (passie voor het creatieve, talenkennis, informatica, of een hobby).

- Je steekt graag de handen uit de mouwen en hebt ook wat technische en huishoudelijke kennis.

- Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.

- Je bent een vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen.

- Je moedertaal is Nederlands of je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, meertaligheid (Frans, Engels) is een pluspunt.

- Je hebt een rijbewijs B.

Wij bieden je:

- Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een klein en enthousiast team binnen een dynamische en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en ruimte om talenten te ontwikkelen.

- Een verscheiden inhoudelijke invulling voor 3 vacatures:

o Een leefgroepbegeleider pur sang (80-100%, onbepaalde duur)

o Een begeleider met bijzondere aandacht naar dagactiviteiten (80%-100%, bepaalde

duur)

o Een projectmedewerker (50%) liefst in combinatie met de opdracht als leefgroepbegeleider (30%-50%). De projectmedewerker begeleidt ervaringsprojecten

(bij opstart van begeleiding, belangrijke schakelmomenten, extra individuele aandachtsmomenten, ...). De projectmedewerker ondersteunt de leefgroepwerking

(activiteiten organiseren individueel of in groep, invulling dagprogramma, ondersteunen van vrijetijdsbesteding en projecten met link naar de buurt en de

samenleving). Contract bepaalde duur tot 30.06.2022, mogelijks verlengbaar.

- De mogelijkheid tot vorming, intervisie, supervisie en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van je eigen interesses.

- Indiensttreding zo snel mogelijk, bij voorkeur vanaf 01.09.2021

- Verloning volgens diploma (loonbarema’s PC 319.01) met overname relevante anciënniteit, we volgen daarin het advies van agentschap Opgroeien.