COÖRDINATOR BIOMEDISCH ONDERZOEK TRANSFARM

14 June 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Timo Lamparter, tel.: +32 16 19 40 71.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/08/2021.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ATP-2021-325)

Apply before 03 August 2021

TRANSfarm faciliteert wetenschappelijk onderzoek op pilootschaal in het brede domein van duurzame bio-economie en translationeel biomedisch onderzoek.

Hiervoor steunt de pilot op kennis en expertise binnen de Groep Wetenschap en Technologie van KU Leuven en wordt het valorisatietraject geruggesteund door nauwe samenwerking met Leuven Research and Development.

In landbouwdiermodellen voert TRANSfarm een state-of-the-art preklinische studies uit voor diergeneeskundige en translationele biomedische toepassingen.

Deze onderzoekslijn ondersteunt de reeds bestaande expertise en bedient een breed netwerk van innovatie gedreven startups en bedrijven.

Voor de dagelijkse leiding van de proefdierfaciliteit zijn we op zoek naar een bekwame dierenarts om het team te coachen, actief de verantwoordelijkheden op te nemen voor dierenwelzijn en ethiek, het KU Leuven-keurmerk te waarborgen en een breed spectrum aan diermanipulaties uitvoeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de beheerder van TRANSfarm.

Website van de eenheid

Functie
 • Je coördineert het CRO werk in Biomedisch onderzoek en werkt het bestaande netwerk uit
 • Je werkt actief aan dierenwelzijn volgens het 3R-principe, zorgt voor de ethische goedkeuringen en bijhorende administratie.
 • Je introduceert een kwaliteitssysteem met registratie
 • Je voert studies uit op grote diermodellen (varkens, schapen, konijnen en andere soorten), ook onder verhoogde bio-veiligheid
 • Je werkt actief mee om externe financieringsmiddelen aan te trekken en werkt onderzoekprojecten uit.

Taken:

 • Opzetten van de diereenheid voor Biomedisch onderzoek (in BSL II-level) op de site van TRANSfarm;
 • Dagelijks management van deze eenheid, zowel technisch als wetenschappelijk;
 • Uitvoeren van dierproeven ondersteund door ons technisch team: modellen & protocollen, goedkeuring ethische commissie, observaties, PK-studies, medische beeldvorming en uitvoeren van operaties;
 • Verantwoordelijk voor de stock van farmaceutische, chemische en biologische producten;
 • Verantwoordelijk voor adaptatie en kennisoverdracht van nieuw ontwikkelde diermodellen;
 • Uitvoering van lopende en initiëren van nieuwe onderzoeksprojecten;
 • Verwerken van data, rapportering van resultaten en bevindingen, presenteren van data;
 • Trainingen en technische ondersteuning bieden aan andere gebruikers;
 • Algemene medische zorg verlenen voor alle TRANSfarm dieren;
 • Opstellen, begeleiden en afwerken van service proeven;
 • Veiligheid – en milieu regelgeving toepassen en doorgeven naar de andere medewerkers;
 • Administratie, gegevens beheer en archivering.
Profiel
 • Je bezit een master diploma in dierengeneeskunde, ervaring is vereist.
 • Je bezit een FELASA C (of bent bereid dit te halen )
 • Je hebt (bij voorkeur) praktische ervaring met dierstudies en chirurgie.
 • Je hebt grote interesse in verschillende toepassingsgebieden van biomedisch onderzoek;
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden zowel op technisch als wetenschappelijk vlak.
 • Je kunt precies werken en levert kwaliteitswerk af.
 • Je werkt graag zelfstandig en bent in staat om autonoom te werken.
 • Je bent bereid om te leren en te reizen;
 • Je bent betrouwbaar en flexibel in beschikbaarheid (neemt deel aan WE permanentie)
Aanbod

Wij bieden een tewerkstelling in een internationaal kader met veel aandacht voor innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

We bieden een voltijdse tewerkstelling aan in een 2-jarig contract met mogelijkheid op verlenging, in graad 7, 8 of uitzonderlijk 9.

Kandidaten kunnen (inter) nationale externe beurzen aanvragen.