ALGEMEEN DIRECTEUR ASSOCIATIE KU LEUVEN

13 November 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Lon Holtzer, tel.: +32 16 32 09 48 of gsm: +32 486 09 85 85.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/12/2018 via onze online sollicitatietoepassing KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 03 December 2018

De Associatie KU Leuven is een netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Zij omvat vijf hogescholen (Vives, Odisee, Luca, Thomas More en UCLL) en een universiteit (KU Leuven) en verschaft jaarlijks onderwijs aan meer dan 100.000 studenten.
De Associatie KU Leuven is voor haar dagelijkse leiding op zoek naar een Algemeen Directeur.

Functie

 • U bent verantwoordelijk voor het functioneren van de associatie als geheel en waakt over de optimale werking van de diverse bestuurs- en overlegorganen. U stimuleert de wisselwerking tussen de associatie en haar partners en tussen de associatiepartners onderling.
 • U bent voorzitter van het Bestuurscomité en lid van de Raad van Bestuur van de associatie. U coördineert de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité en u zorgt voor een deskundige uitvoering en opvolging van genomen beslissingen.
 • In overleg met de associatiepartners bepaalt u mee de strategische prioriteiten van de associatie en de grote projecten. U bereidt de begroting van de associatie voor en bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan.
 • In opdracht van de Raad van bestuur kan u de associatie vertegenwoordigen bij de Vlaamse overheid, in diverse overlegorganisaties van het hoger onderwijs en bij andere relevante externe stakeholders.
 • U geeft leiding aan het associatieteam, dat de dagelijkse associatiewerking ondersteunt. Zelf begeleidt u grotere transformatie-  en samenwerkingsprojecten.
 • U verzorgt de interne en externe communicatie over de associatie en vormt het aanspreekpunt voor de pers.
 • U inspireert het netwerk vanuit uw kennis van het internationale hogeronderwijslandschap.
Profiel
 • U beschikt tenminste over een masterdiploma (of evenredig door ervaring) en beschikt over ruime managementervaring, bij voorkeur op bestuursniveau; ervaring in het hoger onderwijs in Vlaanderen, in een netwerkorganisatie of internationale ervaring strekken tot voordeel.
 • U hebt strategisch inzicht en kan visie ontwikkelen vanuit een breed maatschappelijk perspectief op de langere termijn. U kan verschillende stakeholders verbinden rond concrete projecten.
 • U vervult een brugfunctie tussen de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité; u bevordert de loyauteit bij en tussen de partners van de associatie door met hen een vertrouwensband op te bouwen en te versterken; u weet resultaten te boeken in een netwerkorganisatie waarin u niet altijd kan terugvallen op formele autoriteit.
 • U kan de associatie extern vertegenwoordigen; u hebt zicht op voor de associatie relevante besluitvormingsprocessen en beschikt over de vaardigheden om daarin een actieve rol te spelen.
 • U beschikt over uitstekende leiderschapscapaciteiten en u bent een goede people manager die overleg- en projectgroepen kan stimuleren en de mede­werkers van het associatieteam verder kan coachen en ontwikkelen.
 • U bent sterk in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels en het Frans, en hebt de nodige media ervaring.
Aanbod

Het mandaat als Algemeen Directeur heeft een termijn van 5 jaar, en is tweemaal hernieuwbaar, mits positieve evaluatie. Wij bieden een voltijdse functie in een aantrekkelijke omgeving en een gepast verloningspakket.