COÖRDINATOR VAN HET KENNISCENTRUM VOOR COÖPERATIEF ONDERNEMEN

13 October 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Luc Sels, mail: of prof. dr. Frédéric Dufays, tel.: +32 16 37 30 52, mail: frederic.dufays@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 20/11/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-747)

Apply before 20 November 2021

Het departement Work and Organisation Studies, waarbinnen het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen gevestigd is, biedt een actieve en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. Wij zoeken een dynamische en gemotiveerde wetenschappelijk coördinator.

Voorstelling van het KCO:

Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen (o.l.v. prof. dr. Luc Sels en prof. dr. Frédéric Dufays) is een samenwerkingsverband van de KU Leuven enerzijds, en de twee founding partners Cera en Boerenbond anderzijds. Het Kenniscentrum heeft op basis van leerstoelmiddelen en projectfinanciering uit het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven en uit het programma Strategisch Basisonderzoek een behoorlijke schaal verworven. Momenteel zijn er negen doctorandi en postdoctorale onderzoekers actief in het Kenniscentrum.

Onderzoeksprogramma van het KCO:

Het onderzoek van het Kenniscentrum focust op een aantal onderzoekslijnen, onder meer met betrekking tot de identiteit en onderscheidende kenmerken van coöperaties, de professionalisering van het bestuur van coöperaties, de ontwikkeling van ondernemerschap (en intrapreneurship) in en van coöperaties, de ledenparticipatie in coöperaties (in verschillende groei- en maturiteitsstadia), de invloed van de institutionele omgeving op de ontwikkeling van de coöperatieve sector en nieuwe en hybride vormen van coöperaties.

Onderwijsactiviteiten van het KCO:

Vanuit het Kenniscentrum wordt ook een aansluitend onderwijsaanbod georganiseerd. Zo staat het Kenniscentrum in voor het opleidingsonderdeel Sociaal en Coöperatief Ondernemen in de bacheloropleidingen van onder meer de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Tevens organiseert het Kenniscentrum het Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management, een programma dat de deelnemers een grondig inzicht wil geven in specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan coöperatief ondernemen en het management van coöperaties. Van de aangeworven kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de coördinatie opneemt van het postgraduaat en van de samenwerking met de founding partners.

Website van de eenheid

Functie

Takenpakket en verantwoordelijkheden van de coördinator van het KCO:U coördineert de opvolging van de lopende onderzoeksprojecten, alsook de uitbouw en de verdere ontwikkeling van het onderzoek en het onderwijs van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen. Concreet bestaat uw opdracht uit de volgende verantwoordelijkheden:

  • Coördinatie en verdere ontwikkeling van het hierboven beschreven onderzoeksprogramma, in een goede afstemming met de Leuvense en internationale copromotoren en met de founding partners Cera en Boerenbond.
  • Coördinatie van het Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management en van de samenwerking bij andere initiatieven van de founding partners in het kader van hun vormingsaanbod coöperatief ondernemen.
  • Actieve belangstelling voor de beleidsrelevantie en de valorisatie van het onderzoek, alsook aan de visibiliteit van het Kenniscentrum via formele en informele netwerkmomenten en de inzet van digitale communicatiemiddelen alsook sociale media.
Profiel
  • U heeft een diploma van master of doctor in de (toegepaste) economische wetenschappen, het management of de bestuurskunde of een ander academisch diploma in combinatie met aantoonbare interesse in onderzoek in het vakgebied ‘Work and Organisation Studies’ en meer bepaald op het vlak van coöperatief ondernemen.
  • U heeft een goed zicht op de evolutie van de coöperatieve sector in België, zowel in de praktijk als op beleidsniveau. Een reeds (gedeeltelijk) uitgebouwd professioneel netwerk strekt tot aanbeveling.
  • U heeft een goed zicht op recente tendensen in wetenschappelijk onderzoek naar coöperaties, of bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.
  • U heeft aantoonbare ervaring met (onderzoeks)projectmanagement.
  • U kan met een brede diversiteit van mensen goed samenwerken, zowel in de opvolging van onderzoeksprojecten als bij het uitbouwen en onderhouden van een breed netwerk op academisch niveau en in de praktijk.
  • Eventueel beschikt u over aantoonbaar onderzoekspotentieel in het onderzoeksdomein van het coöperatief ondernemen en ‘Work and Organisation Studies’.
  • Een goede kennis van het Nederlands en het Engels is een vereiste. Kennis van het Frans is een pluspunt.
Aanbod

Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De Faculteit heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld.De positie betreft een voltijds contract van wetenschappelijke medewerker. We gaan uit van een contract van twee jaar, met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde duur, zij het dat de concrete tewerkstellingsvoorwaarden worden bekeken in functie van het profiel van de kandidaat.De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.