WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER 'TRANSITIES OP DE ARBEIDSMARKT'

12 February 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ludo Struyven, tel.: +32 16 32 33 41, mail: ludo.struyven@kuleuven.be of de heer Tim Goesaert, tel.: +32 16 32 42 21, mail: tim.goesaert@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/02/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-134)

Apply before 28 February 2021

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

In het kader van het Dynam-project voert het HIVA-onderzoeksteam al ruim 10 jaar onderzoek naar de dynamiek van de arbeidsmarkt. Met het samenwerkingsverband Dynam (federaal) en Dynam-Reg (federaal en gewestelijk) is reeds het pad geëffend voor de jaarlijkse update en verdere ontwikkeling van dynamische statistieken van werkenden op basis van de RSZ-populatie, gepubliceerd via www.dynamstat.be. Vanuit de dynamische benadering van arbeidsmarkten voeren we onderzoek uit over gerelateerde thema’s zoals jobcreatie en -destructie, startende werkgevers, geografische en jobmobiliteit, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, kwetsbare profielen op de arbeidsmarkt, nieuwe niches en economische groeipolen. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve en geavanceerde analysetechnieken, aangevuld met survey-onderzoek en kwalitatief onderzoek.

Website van de eenheid

Functie

Als extra onderzoeker in het Dynam-team zal je meewerken aan een nieuw project waarin de kenmerken en determinanten van werk-naar-werk transities op de arbeidsmarkt in ons land en de impact ervan op loopbanen van werkenden wordt onderzocht. Impact wordt gemeten op basis van de kwaliteit en de duur van loopbaantransities. Dit project bouwt verder op een eerste succesrijke studie (2019) in het kader van de VIONA-Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek - https://hiva.kuleuven.be/nl/ni... de nieuwe studie maken we gebruik van een grootschalige representatieve en longitudinale steekproef voor België met gegevens van loontrekkenden op kwartaalbasis over een periode van meerdere decennia.
Geleidelijk bouw je kennis op over de werking van de arbeidsmarkt. Je werkt samen in een netwerk van interne en externe onderzoekers en met experten bij overheden en andere instellingen. Je krijgt de kans om je in te werken en geleidelijk aan mee te groeien in alle stappen van de onderzoekscyclus; van het opzetten en uitwerken van toegepast onderzoek tot en met het rapporteren en valoriseren ervan.

Profiel
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in economie, toegepaste economie of handelsingenieur, sociale of politieke wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde socio-economische achtergrondkennis of voeling met beleidsonderzoek. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek. Je bent gefascineerd door de dynamiek van de arbeidsmarkt in de Brusselse context en je bent gedreven om bij te dragen aan nieuwe kennis hierover.
 • Je hebt basiskennis van statistiek en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Je hebt het talent om cijfers te laten spreken door data- en analyseresultaten te visualiseren. Je bent geïnteresseerd om je analytische en synthetiserende vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk zodat je twee projecten met elkaar kan combineren.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen. Je bent in staat om vlot mondeling te communiceren en rapporten te schrijven in het Engels.
 • Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.
Aanbod
 • Een contract van één jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • Een aangename werksfeer in een jong en zeer gemotiveerd onderzoeksteam. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer.
 • Interessante mogelijkheden tot het volgen van opleiding en tot doorgroeien.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.