ASSISTENT (ONDERZOEK EN ONDERWIJS) BREIN EN COGNITIE

11 May 2021

Get in touch!

Interesse?

Om je kandidaat te stellen bezorg je ons je CV (met daarin een overzicht van je gedetailleerde studieresultaten en namen plus e-mail adressen van minstens twee academische referenten) samen met een motivatiebrief waarin je je interesse voor deze vacature grondig toelicht.

Solliciteren kan tot en met 14/06/2021. Na een eerste selectie op basis van de dossiers, worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en een verder onderzoek van hun kandidaatstelling eind juni of begin juli.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Walter Schaeken, tel.: +32 16 32 59 68, mail: walter.schaeken@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 14/06/2021.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. AAP-2021-156)

Apply before 14 June 2021

Inzake onderzoek zal je samenwerken met Prof. Walter Schaeken en zijn medewerkers, binnen de onderzoeksgroep PI (Psychology of Inferences). Onze onderzoeksgroep is een internationale en productieve onderzoeksomgeving, die nauw samenwerkt met collega's uit de linguïstiek, logica en computerwetenschappen. Inzake onderwijs zal je worden ingeschakeld in het didactische team van statistiek onder leiding van Prof. Iven Van Mechelen dat op regelmatige basis samenkomt voor overleg en waarin de know how voortdurend wordt bijgespijkerd.


Project

Als assistent zal je 2/3 van je tijd aan doctoraatsonderzoek besteden en 1/3 aan onderwijs.

Inzake onderzoek bereid je een doctoraat voor in het domein van de psychologie van de afleidingen of het deductief redeneren. Mensen maken voortdurend afleidingen. Soms doen ze dit expliciet. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je de instructies naleest voor het in mekaar steken van een meubel (Kijk, hier staat het geschreven: “Als je een klik hoort, zit de pin correct.” Ik hoorde een klik. Dus, oef, de pin zit goed.). Op andere momenten verloopt het maken van afleidingen implicieter. Met een ironisch uitgesproken “Dit is wel een heel interessante onderzoekstopic” bedoelt de spreker het omgekeerde van wat er letterlijk gezegd wordt; op zich kan dit erg complex lijken, maar de meeste luisteraars slagen er gemakkelijk in om de bedoelde betekenis af te leiden. Het afleiden van de bedoelde betekenis op grond van enerzijds wát er gezegd werd en anderzijds de context waarin dit gebeurt wordt ook wel pragmatische verrijking genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in sommige omstandigheden sterk zijn op het vlak van zowel expliciete als pragmatische afleidingen, maar dat deze twee soorten van afleidingen in andere omstandigheden dan weer erg moeilijk zijn. Over de verklaring van deze resultaten in termen van onderliggende processen is er echter geen consensus.

In dit project willen we, samen met collega’s uit de logica, linguïstiek en computerwetenschappen, deze onderliggende processen precies beschrijven. Theoretische vertrekpunten zijn de mentale modellen theorie van Johnson-Laird, de taalfilosofie van Grice en de bitstringsemantiek van De Mey en Smessaert. In het onderzoek zullen we gebruik maken van klassieke experimenten (met metingen van accuraatheid, reactietijd, oogbewegingen, werkgeheugenbelasting, …), maar ook van computationele modellen.

Inzake onderwijs sta je, als lid van een didactisch team, mee in voor het verzorgen en coördineren van de practica bij de bachelorcolleges Statistiek voor psychologen. Naast de practica ben je ook betrokken bij de begeleiding van studenten (en dit zowel individueel als in kleine groepjes), en bij de voorbereiding en verbetering van proefexamens en examens. Vertrekkende van het al beschikbare didactisch materiaal krijg je op termijn de gelegenheid om het didactisch aanbod zelf mee bij te sturen en vorm te geven.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de psychologie of de neurowetenschappen; masterstudenten die zullen afstuderen in september 2021 kunnen ook kandideren.
 • Je bent vertrouwd met onderzoeksmethoden binnen de psychologie en beschikt over goede methodologische vaardigheden; ervaring met gedragsexperimenten, modelleren, en programmeren strekt tot aanbeveling; kennis van R, Python en/of PsychoPy is een pluspunt.
 • Je beschikt over een goede kennis van statistiek.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels en beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent zelfstandig, flexibel en beschikt over een goed organisatievermogen; je bent gedreven, enthousiast en leergierig.
 • Je hebt interesse in en passie voor lesgeven aan bachelorstudenten; je bent precies en beschikt over aantoonbare didactische kwaliteiten; een gevolgde lerarenopleiding is een troef.

Aanbod

We bieden

 • op vlak van onderzoek een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving, met excellente onderzoeksfaciliteiten, waarin je je expertise als onderzoeker ontwikkelt om zo uiteindelijk een individueel doctoraatsproefschrift voor te leggen; in dat proces geniet je van autonomie maar ook van de ondersteuning van je promotor en collega’s.
 • op vlak van onderwijs een omkadering door een geroutineerd en enthousiast didactisch team, en een goed begeleide inwerkperiode met het volgen van hoor- en vragencolleges en intervisie
 • een voltijdse aanstelling als lid van het Assisterend Academisch Personeel voor 2 jaar, tweemaal verlengbaar na een positieve beoordeling tot een totale periode van 6 jaar.
 • mogelijkheden tot verdere professionele ontwikkeling via de doctoraatsopleiding, workshops, cursussen, seminaries en (inter)nationale congressen.
 • een salaris volgens standaard Belgische regulering (startend netto salaris ongeveer €2000 per maand).

Startdatum is voorzien op 20/09/2021.